ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เทศกาลปีใหม่ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน บิน TG_GO

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เทศกาลปีใหม่ ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี 10วัน 7คืน บิน TG_GO
วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
          โรงแรม MERCURE BUDA หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 บูดาเปสต์ - Outlet - บราติสลาวา 
                โรงแรม HOLIDAY INN หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 บราติสลาวา - ปราก - ปราสาทปราก
          โรงแรม INTERNATIONAL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ครุมลอฟ 
          โรงแรม MYLN หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 เชสกี้ครุมลอฟ - ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท 
          ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK - ซาลส์บวร์ก
                โรงแรม HOLIDAY INN CITY หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 7 ซาลส์บวร์ก - อินส์บรูก - ฟุสเซ่น
          โรงแรม LUITPOLD PARK หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 8 ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
          โรงแรม MERCURE NEUPERLACH SUD หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 9 มิวนิค - กรุงเทพฯ 

วันที่ 10 กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
EUE_TG00006
ประเทศ:
ยุโรปตะวันออก
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
127

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 936 ขากลับ TG 925

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06 ต.ค. - 15 ต.ค. 61 69,900 69,900 69,900 0 10,900 Thai Airway
booking 18 ต.ค. - 27 ต.ค. 61 69,900 69,900 69,900 0 10,900 Thai Airway
booking 28 พ.ย. - 07 ธ.ค. 61 59,900 59,900 59,900 0 9,900 Thai Airway
booking 02 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 61 59,900 59,900 59,900 0 9,900 Thai Airway
booking 05 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 61 59,900 59,900 59,900 0 9,900 Thai Airway
booking 09 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 61 59,900 59,900 59,900 0 9,900 Thai Airway
booking 28 ธ.ค. - 06 ม.ค. 62 76,900 76,900 76,900 0 11,900 Thai Airway
booking 30 ธ.ค. - 08 ม.ค. 62 76,900 76,900 76,900 0 11,900 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  กรุงเทพฯ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 -/L/D 
 โรงแรม MERCURE BUDA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  บูดาเปสต์ - Outlet - บราติสลาวา  
 B/-/D 
 โรงแรม HOLIDAY INN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 บราติสลาวา - ปราก - ปราสาทปราก B/L/D 
  โรงแรม INTERNATIONAL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5 ปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ครุมลอฟ  B/L/D 
  โรงแรม MYLN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  เชสกี้ครุมลอฟ - ฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK - ซาลส์บวร์ก 
 B/L/D 
 โรงแรม HOLIDAY INN CITY หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7 ซาลส์บวร์ก - อินส์บรูก - ฟุสเซ่น B/-/D 
 โรงแรม LUITPOLD PARK หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 8  ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
 B/L/-
  โรงแรม MERCURE NEUPERLACH SUD หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 9 มิวนิค - กรุงเทพฯ   B/-/- 
 


วันที่ 10 กรุงเทพฯ -/-/-