ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี WELCOME ICE FISHING FESTIVAL 2019 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี WELCOME ICE FISHING FESTIVAL 2019 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่  1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)


วันที่  2  สนามบินอินชอน - สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ”นำท่านร่วมสนุกกับ “เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 
                 ICE FISHING FESTIVAL 2019 (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา) 
                 โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ NEW SUWON HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า (พักซูวอน)

                                              
วันที่  3  เล่นสกีสุดมันส์ ณ สกีรีสอร์ท - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET 
                 คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์
                 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่  4      น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู - ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free  
                 พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และ ร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง”
                 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่  5   ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
                
              
รหัสทัวร์:
KR_LJ00033
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
755

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ004 ขากลับ LJ003

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03 - 07 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 ม.ค. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 ม.ค. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ม.ค. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ม.ค. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 ม.ค. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 ม.ค. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 26 - 30 ม.ค. 62 17,900 17,900 17,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 27 - 31 ม.ค. 62 18,900 18,900 18,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 2562 19,900 19,900 19,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562 20,900 20,900 20,900 5,900 5,000 Jin Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินอินชอน - สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ”นำท่านร่วมสนุกกับ “เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ICE FISHING FESTIVAL 2019 (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา)  
 -/L/D 
 โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ NEW SUWON HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า (พักซูวอน)

 

วันที่ 3 เล่นสกีสุดมันส์ ณ สกีรีสอร์ท - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET
คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ 

 B/L/D
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู - ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free
พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และ ร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง” 

 B/L/- 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 B/L/-