ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี ICE FISHING & SKI RESORT 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี ICE FISHING & SKI RESORT 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่  1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)


วันที่  2  สนามบินอินชอน - สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ”นำท่านร่วมสนุกกับ “เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 
                 ICE FISHING FESTIVAL 2019 (รวมอุปกรณ์ตกปลา) ** พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน** ฟินสุดๆกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม
                 โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ELYSIAN SKI RESORT ระดับเทียบเท่า (พักสกี 1 คืน)
 
                                              
วันที่  3  ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ 
                 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่  4      น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู - ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free 
                 พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และ ร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง” 
         โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่  5   ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
                
              
รหัสทัวร์:
KR_LJ00032
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
585

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ004 ขากลับ LJ003

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 02 - 06 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 03 - 07 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 04 - 08 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 05 - 09 ม.ค. 62 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 06 - 10 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 07 - 11 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 08 - 12 ม.ค. 62 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 09 - 13 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 10 - 14 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 11 - 15 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 12 - 16 ม.ค. 62 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 13 - 17 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 14 - 18 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 15 - 19 ม.ค. 62 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 16 - 20 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 17 - 21 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 18 - 22 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 19 - 23 ม.ค. 62 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 20 - 24 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 21 - 25 ม.ค. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 22 - 26 ม.ค. 62 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 23 - 27 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 24 - 28 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 25 - 29 ม.ค. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 26 - 30 ม.ค. 62 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 27 - 31 ม.ค. 62 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 62 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 29 ม.ค. - 02 ก.พ. 62 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 30 ม.ค. - 03 ก.พ. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 62 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

เกาะนามิ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ICE FISHING FESTIVAL 2019 พักสกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET หอคอยโซลทาวเวอร์ น้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังเคียงบกกุง ทำคิมบับ ใส่ชุดฮันบก ฮ็อกเกตนามู ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี พลอยอเมทิส ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET ร้านละลายเงินวอน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินอินชอน - สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ”นำท่านร่วมสนุกกับ “เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ICE FISHING FESTIVAL 2019 (รวมอุปกรณ์ตกปลา) ** พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1 คืน** ฟินสุดๆกับการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม

 -/L/D 
  โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ELYSIAN SKI RESORT ระดับเทียบเท่า (พักสกี 1 คืน)

 

วันที่ 3 ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ 
 B/L/D
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู - ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free  
พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และ ร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง” 

 B/L/- 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ