ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี ENJOY SKI & SNOW IN KOREA 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี ENJOY SKI & SNOW IN KOREA 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่  1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)


วันที่  2  สนามบินอินชอน - สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ” ตื่นตาตื่นใจสุดเสียวกับ !! Soyanggang  Sky  Walk
                 (สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) - นำท่านเล่นสกีสุดมันส์ ณ สกีรีสอร์ท ให้ท่านฟินกับการเล่นสกี และสัมผัสหิมะเต็มที่ 
                 โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ NEW SUWON HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า (พักซูวอน)

                                               
วันที่  3  ป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) 
                 ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET - คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ 
                 นำท่านเข้าสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่  4      น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู - ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free  
                 พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และ ร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง”
             โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

        
วันที่  5   ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
                
              
รหัสทัวร์:
KR_LJ00031
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
726

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ 004 ขากลับ LJ 003

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 พ.ย - 4 ธ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 01 - 05 ธ.ค. 61 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 03 - 07 ธ.ค. 61 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 05 - 09 ธ.ค. 61 17,900 17,900 17,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 07 - 11 ธ.ค. 61 17,900 17,900 17,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 09 - 13 ธ.ค. 61 17,900 17,900 17,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 11 - 15 ธ.ค. 61 17,900 17,900 17,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 13 - 17 ธ.ค. 61 17,900 17,900 17,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 15 - 19 ธ.ค. 61 17,900 17,900 17,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 17 - 21 ธ.ค. 61 17,900 17,900 17,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 19 - 23 ธ.ค. 61 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 21 - 25 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 23 - 27 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 25 - 29 ธ.ค. 61 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 27 - 31 ธ.ค. 61 23,900 23,900 23,900 5,900 8,000 Jin Air
booking 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 26,900 26,900 26,900 5,900 8,000 Jin Air
booking 31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 21,900 21,900 21,900 5,900 8,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินอินชอน - สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ” ตื่นตาตื่นใจสุดเสียวกับ !! Soyanggang  Sky  Walk
(สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) - นำท่านเล่นสกีสุดมันส์ ณ สกีรีสอร์ท ให้ท่านฟินกับการเล่นสกี และสัมผัสหิมะเต็มที่

 -/L/D 
  โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ NEW SUWON HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า (พักซูวอน)

 

วันที่ 3 ป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET 
คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ 

 B/L/D
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู - ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free  
พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และ ร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง”

 B/L/- 
 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ