ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี SPECIAL WINTER SNOW IN KOREA 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี SPECIAL WINTER SNOW IN KOREA 5วัน 3คืน บิน LJ_ST
วันที่  1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)


วันที่  2  สนามบินอินชอน - สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ” - ตื่นตาตื่นใจสุดเสียวกับ !! Soyanggang Sky Walk
                 (สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) - พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน ให้ท่านฟินกับการเล่นสกี และสัมผัสหิมะเต็มที่
                 โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ELYSIAN SKI RESORT ระดับเทียบเท่า (พักสกี 1 คืน)

                                               
วันที่  3  ชมความงามป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET
                 คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์
                 โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่  4      น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู - ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free
                 พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง”
             โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

        
วันที่  5  ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
                
              
รหัสทัวร์:
KR_LJ00030
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
589

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ004 ขากลับ LJ003

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 02 - 06 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 03 - 07 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 04 - 08 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 05 - 09 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 06 - 10 ธ.ค. 61 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 08 - 12 ธ.ค. 61 19,900 19,900 19,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 09 - 13 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 10 - 14 ธ.ค. 61 18,900 18,900 18,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 11 - 15 ธ.ค. 61 19,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 12 - 16 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 13 - 17 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 14 - 18 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 15 - 19 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 16 - 20 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 17 - 21 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 18 - 22 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 19 - 23 ธ.ค. 61 20,900 20,900 20,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 20 - 24 ธ.ค. 61 22,900 22,900 22,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 21 - 25 ธ.ค. 61 21,900 21,900 21,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 22 - 26 ธ.ค. 61 23,900 23,900 23,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 24 - 28 ธ.ค. 61 23,900 23,900 23,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 25 - 29 ธ.ค. 61 23,900 23,900 23,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 26 - 30 ธ.ค. 61 24,900 24,900 24,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 27 - 31 ธ.ค. 61 25,900 25,900 25,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 28,900 28,900 28,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 26,900 26,900 26,900 5,900 7,000 Jin Air
booking 31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 24,900 24,900 24,900 5,900 7,000 Jin Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินอินชอน - สัมผัสบรรยากาศงดงามที่เกาะชื่อดัง “ เกาะนามิ Nami Island ” - ตื่นตาตื่นใจสุดเสียวกับ !! Soyanggang Sky Walk
(สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) - 
พิเศษ !! นำท่านพักสกีรีสอร์ท 1คืน ให้ท่านฟินกับการเล่นสกี และสัมผัสหิมะเต็มที่
 -/L/D 
  โรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ELYSIAN SKI RESORT ระดับเทียบเท่า (พักสกี 1 คืน)

 

วันที่ 3 ชมความงามป้อมฮวาซอง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETICS OUTLET 
คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ 

 B/L/D
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบกกุง - ทำคิมบับ + ใส่ชุดฮันบก - ฮ็อกเกตนามู - ช้อปปิ้งแบนด์เนม ดิวตี้ฟรี Duty free
พาท่านช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น และร้านอาหารอร่อยมากมาย ณ “ตลาดเมียงดงชื่อดัง”

 B/L/- 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยอเมทิส - ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ    
 B/L/-