ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM 4 วัน 3คืน บิน FD_PVST

ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM 4 วัน 3คืน บิน FD_PVST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ดานัง - เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - ตลาดดองบา
                โรงแรม JASMINE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ 2  เว้ - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ - พระราชวังโบราณ - ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน
                สะพานญี่ปุ่น - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 - ดานัง 
          โรงแรม ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3  ดานัง - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) - สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”
                อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE - ตลาดฮาน - สะพานมังกร
          โรงแรมระดับ ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4   ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - กรุงเทพฯ
 
รหัสทัวร์:
VN_FD00011
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
500

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD 636 ขากลับ FD 637

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 - 10 ก.ย. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 14 - 17 ก.ย. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 21 - 24 ก.ย. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 28 ก.ย. - 01 ต.ค. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 05 - 08 ต.ค.61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 12 - 15 ต.ค. 61 12,900 12,900 12,900 0 2,900 Air Asia
booking 13 - 16 ต.ค. 61 12,900 12,900 12,900 0 2,900 Air Asia
booking 20 - 23 ต.ค. 61 12,900 12,900 12,900 0 2,900 Air Asia
booking 26 - 29 ต.ค. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 02 - 05 พ.ย. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 09 - 12 พ.ย. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 16 - 19 พ.ย. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 22 - 25 พ.ย. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 23 - 26 พ.ย. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 06 - 09 ธ.ค. 61 12,900 12,900 12,900 0 2,900 Air Asia
booking 07 - 10 ธ.ค. 61 13,900 13,900 13,900 0 2,900 Air Asia
booking 13 - 16 ธ.ค. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 14 - 17 ธ.ค. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 20 - 23 ธ.ค. 61 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 21 - 24 ธ.ค. 61 10,900 10,900 10,900 0 2,900 Air Asia
booking 27 - 30 ธ.ค. 61 14,900 14,900 14,900 0 2,900 Air Asia
booking 28 - 31 ธ.ค. 61 14,900 14,900 14,900 0 2,900 Air Asia
booking 29 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 15,900 15,900 15,900 0 2,900 Air Asia
booking 30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 14,900 14,900 14,900 0 2,900 Air Asia
booking 03 - 06 ม.ค. 62 10,900 10,900 10,900 0 2,900 Air Asia
booking 04 - 07 ม.ค. 62 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 10 - 13 ม.ค. 62 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 11 - 14 ม.ค. 62 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 17 - 20 ม.ค. 62 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 18 - 21 ม.ค. 62 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 24 - 27 ม.ค. 62 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia
booking 25 - 28 ม.ค. 62 9,999 9,999 9,999 0 2,900 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ดานัง - เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - ตลาดดองบา
 -/L/D 
 โรงแรม JASMINE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2เว้ - แม่น้ำหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ - พระราชวังโบราณ - ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน
สะพานญี่ปุ่น - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101 - ดานัง 

 B/L/D 
  โรงแรม ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3ดานัง - บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) - สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR”  
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE - ตลาดฮาน - สะพานมังกร
 B/L/D 
  โรงแรมระดับ ADINA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - กรุงเทพฯ
 B/-/- 


 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ