ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ขอความรักสั่นระฆัง ตามรอยหนังแฟนเดย์ (ไม่พักคิโรโระ) 6 วัน 4 คืน บิน TG_ST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ขอความรักสั่นระฆัง ตามรอยหนังแฟนเดย์ (ไม่พักคิโรโระ) 6 วัน 4 คืน บิน TG_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ

 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - โรงงานช็อกโกแล็ต - คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ
          โรงแรม OTARU SONIA HOTEL  (HOKKAIDO)  หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
 

วันที่ 3 เมืองโอตารุ - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ
          โรงแรม IWANAI KOGEN  HOTEL   (HOKKAIDO)  (ระดับ 4 ดาว)
                

วันที่ 4 คิโรโระรีสอร์ท - ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็ม - พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari
                ขอความรัก ตามรอยหนัง แฟนเดย์ - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ 
                บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด
                โรงแรม SMILE PREMIUM SUSUKINO /DAIWA ROYNET HOTEL  หรือเทียบเท่า  (ระดับ 4 ดาว)


วันที่ 5 เมืองซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) - โรงแรมที่พัก
                โรงแรม SMILE PREMIUM SUSUKINO /DAIWA ROYNET HOTEL  หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)


วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 
รหัสทัวร์:
JP_TG00080
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
502

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG670 ขากลับ TG671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 20 - 25 ธ.ค. 61 53,900 52,900 50,900 0 9,900 Thai Airway
booking 21 - 26 ธ.ค. 61 59,900 59,900 58,900 0 9,900 Thai Airway
booking 22 - 27 ธ.ค. 61 58,900 57,900 55,900 0 9,900 Thai Airway
booking 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 62 55,900 54,900 53,900 0 9,900 Thai Airway
booking 13 - 18 ก.พ. 62 58,900 57,900 55,900 0 12,900 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเซะ - โรงงานช็อกโกแล็ต - คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ
 -/L/D 
  โรงแรม OTARU SONIA HOTEL  (HOKKAIDO)  หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

 

วันที่ 3 เมืองโอตารุ - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ 
 B/L/D 
  โรงแรม IWANAI KOGEN  HOTEL   (HOKKAIDO)  (ระดับ 4 ดาว)

 

วันที่ 4 คิโรโระรีสอร์ท - ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็ม - พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari
ขอความรัก ตามรอยหนัง แฟนเดย์ - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ 
บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด

 B/L/D 
  โรงแรม SMILE PREMIUM SUSUKINO /DAIWA ROYNET HOTEL  หรือเทียบเท่า  (ระดับ 4 ดาว)

 

วันที่ 5  เมืองซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) - โรงแรมที่พัก 
 B/-/-
  โรงแรม SMILE PREMIUM SUSUKINO /DAIWA ROYNET HOTEL  หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)  

 

วันที่ 6  สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ