ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ขอความรักสั่นระฆัง ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6วัน 4คืน บิน TG_ST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ขอความรักสั่นระฆัง ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6วัน 4คืน บิน TG_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ

 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - เมืองอิวะนัย
          โรงแรม IWANAI  KOGEN HOTEL  (HOKKAIDO)  (ระดับ 4 ดาว)
 
วันที่ 3 อิวะนัย - คิโรโระรีสอร์ท - ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็ม
          (พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari ขอความรัก ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”)
                THE KIRORO,  A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (HOKKAIDO)  (ระดับ 5 ดาว)

วันที่ 4 คิโรโระรีสอร์ท - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ - ซัปโปโร - อดีตทำเนียบรัฐบาล - โรงงานช็อกโกแล็ต 
                สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด 
                DAIWA HOTEL   SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

วันที่ 5 เมืองซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) - โรงแรมที่พัก 
          โรงแรม DAIWA HOTEL SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)
 
วันที่ 6 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 
รหัสทัวร์:
JP_TG00079
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
1,225

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG670 ขากลับ TG 671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 06 ธ.ค. 61 54,900 53,900 51,900 0 11,900 Thai Airway
booking 22 - 27 ม.ค. 62 56,900 55,900 53,900 0 11,900 Thai Airway
booking 01 - 06 มี.ค. 62 59,900 58,900 56,900 0 11,900 Thai Airway
booking 08 - 13 มี.ค. 62 59,900 58,900 56,900 0 11,900 Thai Airway
booking 14 - 19 มี.ค. 62 56,900 55,900 53,900 0 11,900 Thai Airway
booking 19 - 24 มี.ค. 62 58,900 57,900 55,900 0 11,900 Thai Airway
booking 26 - 31 มี.ค. 62 58,900 57,900 55,900 0 11,900 Thai Airway
booking 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 62 53,900 52,900 51,900 0 11,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเซะ - จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) - โนโบริเบ็ทสึ - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - เมืองอิวะนัย
 -/L/D 
  โรงแรม IWANAI  KOGEN HOTEL  (HOKKAIDO)  (ระดับ 4 ดาว)

 

วันที่ 3  อิวะนัย - คิโรโระรีสอร์ท - ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม SNOW PARK ฟรี!! 2 ชั่วโมงเต็ม
(พิเศษ!! นำท่านขึ้นกระเช้าไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari ขอความรัก ตามรอยหนัง แฟนเดย์ “แฟนกันแค่วันเดียว”)

 B/L/D 
  โรงแรม THE KIRORO,  A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL (HOKKAIDO)  (ระดับ 5 ดาว)

 

วันที่ 4 คิโรโระรีสอร์ท - เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ - ซัปโปโร - อดีตทำเนียบรัฐบาล - โรงงานช็อกโกแล็ต 
สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ - พิเศษ!!เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม อาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์ไม่อั้น ชื่อดังของฮอกไกโด 

 B/L/D 
  โรงแรม DAIWA HOTEL   SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

 

วันที่ 5  เมืองซัปโปโร - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) - โรงแรมที่พัก 
 B/-/-
  โรงแรม DAIWA HOTEL SAPPORO  (ระดับ 4 ดาว) หรือ เทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

 

วันที่ 6  สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ