ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี SEASON CHANGE IN SEORAK 5 วัน 3 คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี SEASON CHANGE IN SEORAK 5 วัน 3 คืน บิน LJ_ST
วันที่  1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)


วันที่  2 อินชอน - เกาหลีใต้ - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) 
                อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึงซา
                โรงแรม SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

                                               
วันที่  3 สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) - สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) 
                ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )
                โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว


วันที่  4      ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี
                 ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 
             โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

        
วันที่  5  ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ช้อปปิ้งถนนวัฒนธรรม อินซาดง
                ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  
              
รหัสทัวร์:
KR_LJ00029
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
765

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ004 ขากลับ LJ003

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 พ.ย. 61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 พ.ย. 61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 พ.ย. 61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 10 - 14 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 พ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 12 - 16 พ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 พ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 พ.ย. 61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 พ.ย. 61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 พ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 18 - 22 พ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 พ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 พ.ย. 61 14,900 14,900 14,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 26 - 30 พ.ย. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 61 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air
booking 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61 16,900 16,900 16,900 5,900 5,000 Jin Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

เกาหลีใต้ เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา สวนผลไม้ตามฤดูกาล( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) สวนสนุก EVERLAND Cosmetic Outlet ตลาดฮงแด(ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก ) ฮ็อกเกตนามู น้ำมันสน พระราชวังเคียงบกกุง โรงงานสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี พลอยแอมมาทีส ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ อินซาดง ละลายเงินวอน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  อินชอน - เกาหลีใต้ - ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) 
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึงซา

 -/L/D 
  โรงแรม SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วันที่ 3 สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) - สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) 
ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )

 B/L/D
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 4 ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) 

 B/L/- 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ 5 ศูนย์โสมเกาหลี - พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ช้อปปิ้งถนนวัฒนธรรม อินซาดง
ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ        

 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ