ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANCE AUTUMN TOKYO 5 วัน 3คืน บิน XJ_NVRST

ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANCE AUTUMN TOKYO 5 วัน 3คืน บิน XJ_NVRST
วันที่  1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


วันที่  2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
                โรงแรม Fujisan Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า

                                               
วันที่  3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
                โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า
               

วันที่  4      วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - อิออน - สนามบินนาริตะ
                 โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า
             
        
วันที่  5  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
              
รหัสทัวร์:
JP_XJ00030
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
496

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ600 ขากลับ XJ601

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 19 - 23 ต.ค. 61 33,900 33,900 0 7,900 0 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 -/L/D 
  โรงแรม Fujisan Resort Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 B/L/-
  โรงแรม Narita Hedistar Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - อิออน - สนามบินนาริตะ
 B/-/- 
  โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ