ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น FUNNY AUTUMN TOKYO 5วัน 3คืน บิน XW_NVRST

ทัวร์ญี่ปุ่น FUNNY AUTUMN TOKYO 5วัน 3คืน บิน XW_NVRST
วันที่  1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


วันที่  2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) - วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท 
                (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) 
                โรงแรม FUJI BOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
                                               
วันที่  3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนสนุกฟูจิ Q (ฟรีเครื่องเล่น 1 ชนิด) - โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ 
                โรงแรม NARITA VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
               

วันที่  4      อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  
                 โรงแรม NARITA VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
             
        
วันที่  5  สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ ซัน - กรุงเทพ (ดอนเมือง)
              
รหัสทัวร์:
JP_XW00005
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
391

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW102 ขากลับ XW101

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 19 - 23 ต.ค. 61 31,900 31,900 0 10,000 0 Nok Scoot


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) - วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท 
(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   

 -/-/D 
  โรงแรม FUJI BOU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนสนุกฟูจิ Q (ฟรีเครื่องเล่น 1 ชนิด) - โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้   
 B/L/-
  โรงแรม NARITA VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  
 B/-/- 
  โรงแรม NARITA VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ ซัน - กรุงเทพ (ดอนเมือง)
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ