ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ดานัง ฮอยอัน เปิดตัวซุปตาร์ 4 วัน 3คืน บิน PG_TTNST

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง เว้ดานัง ฮอยอัน เปิดตัวซุปตาร์ 4 วัน 3คืน บิน PG_TTNST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - กระเช้าบานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) 
                โรงแรม Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเท่า


วันที่ 2  บานาฮิลล์ - เมืองลังโก - พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) - ล่องเรือแม่น้ำหอม
                โรงแรม Mondia Hotel หรือเทียบเท่า
         
 
วันที่ 3  เว้ - ล่องเรือมังกรสักการะวัดเทียนมู่ - สะพานมังกร - หมู่บ้านหินอ่อน - ฮอยอัน - ดานัง
                โรงแรมระดับ Ailsa Beach Hotel หรือเทียบเท่า 
          
 
วันที่ 4   ดานัง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - กรุงเทพ
 
รหัสทัวร์:
VN_PG00003
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
1,024

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป PG947 ขากลับ PG948

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 17 - 20 ต.ค. 61 14,888 12,888 12,888 0 6,000 Bangkok Airways
booking 24 - 27 ต.ค. 61 14,888 12,888 12,888 0 6,000 Bangkok Airways
booking 03 - 06 พ.ย. 61 14,888 12,888 12,888 0 6,000 Bangkok Airways
booking 14 - 17 พ.ย. 61 14,888 12,888 12,888 0 6,000 Bangkok Airways
booking 21 - 24 พ.ย. 61 13,888 12,888 12,888 0 6,000 Bangkok Airways
booking 12 - 15 ธ.ค. 61 14,888 12,888 12,888 0 6,000 Bangkok Airways
booking 18 - 21 ธ.ค. 61 14,888 12,888 12,888 0 6,000 Bangkok Airways
booking 23 - 26 ธ.ค. 61 14,888 12,888 12,888 0 6,000 Bangkok Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - กระเช้าบานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) - นอนพักที่บานาฮิลล์
 -/L/D 
 โรงแรม Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 บานาฮิลล์ - เมืองลังโก - พระราชวังไดโน้ย (พระราชวังเว้) - ล่องเรือแม่น้ำหอม  B/L/D 
  โรงแรม Mondia Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3เว้ - ล่องเรือมังกรสักการะวัดเทียนมู่ - สะพานมังกร - หมู่บ้านหินอ่อน - ฮอยอัน - ดานัง
 B/L/D 
  โรงแรมระดับ Ailsa Beach Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4ดานัง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน - กรุงเทพ
 B/L/- 


 

ทัวร์ในประเทศ