ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี KOREA PEAK ปูซาน เคียงจู แทกู KTW15 5วัน3คืน บิน TW_ITCST

ทัวร์เกาหลี KOREA PEAK ปูซาน เคียงจู แทกู KTW15 5วัน3คืน บิน TW_ITCST
วันที่  1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ


วันที่  2 สนามบินนานาชาติแทกู - วัดดงฮวาซา - สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art - ถนน Dongseongno
                โรงแรม DAEGU CRYSTAL HOTEL HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

                                               
วันที่  3 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู - Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond (DONGKUNG MOT) - เมืองเคียงจู
                หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย - ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา ปูซาน
                โรงแรม BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


วันที่  4      หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - Busan Tower - ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์ 
                 ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ - ตลาดนัมโพดง
             โรงแรม BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

        
วันที่  5  วัดแฮดงยงกุงซา - ฮอกเกตนามู - แทกู - หมู่บ้าน Daegu Otgol - ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market 
                สนามบินนานาชาติแทกู - กรุงเทพฯ
              
รหัสทัวร์:
KR_TW00001
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Tway
เข้าชม:
1,054

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TW106 ขากลับ TW105

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01 - 05 ก.ย. 61 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 Tway
booking 06 - 10 ก.ย. 61 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 Tway
booking 08 - 12 ก.ย. 61 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 Tway
booking 10 - 14 ก.ย. 61 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 Tway
booking 12 - 16 ก.ย. 61 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tway
booking 13 - 17 ก.ย. 61 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tway
booking 15 - 19 ก.ย. 61 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 Tway
booking 04 - 08 ต.ค. 61 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 Tway
booking 11 - 15 ต.ค. 61 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 Tway
booking 13 - 17 ต.ค. 61 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 Tway
booking 15 - 19 ต.ค. 61 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 Tway
booking 18 - 22 ต.ค. 61 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 Tway
booking 20 - 24 ต.ค. 61 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 Tway
booking 22 - 26 ต.ค. 61 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 Tway

คำที่เกี่ยวข้อง :

วัดดงฮวาซา สวนสนุก E-World 83 Tower Magic Art ถนน Dongseongno พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู Gyeongju Donggung Palace Wolji Pond (DONGKUNG MOT) เมืองเคียงจู หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย ถ้ำซอกกูรัม หอดูดาวซอมซองแด วัดพลูกุกซา ปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน Songdo Skywalk พิพิธภัณฑ์สาหร่าย Busan Tower ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์ ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง Duty Free ตลาดปลาจากัลชิ ตลาดนัมโพดง วัดแฮดงยงกุงซา ฮอกเกตนามู แทกู หมู่บ้าน Daegu Otgol ตลาดซอมุน ถนนสตรีทฟู้ด Super Market


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนานาชาติแทกู - วัดดงฮวาซา - สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art - ถนน Dongseongno 
 -/L/D 
  โรงแรม DAEGU CRYSTAL HOTEL HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู - Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond (DONGKUNG MOT) - เมืองเคียงจู 
หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย - ถ้ำซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา ปูซาน 

 B/L/D
  โรงแรม BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - Busan Tower - ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์ 
ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ - ตลาดนัมโพดง  

 B/L/D 
  โรงแรม BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  วัดแฮดงยงกุงซา - ฮอกเกตนามู - แทกู - หมู่บ้าน Daegu Otgol - ตลาดซอมุน - ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market 
สนามบินนานาชาติแทกู - กรุงเทพฯ

 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ