ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี HAPPY ROMANTIC AUTUMN 5วัน 3คืน บิน KE_KTCC

ทัวร์เกาหลี HAPPY ROMANTIC AUTUMN 5วัน 3คืน บิน KE_KTCC
วันที่  1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ


วันที่  2 อินชอน (เกาหลีใต้) - ปั่นจักรยานเรลไบค์ - คาเฟ่โกบงซาน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา
                โรงแรม Seorak Daemyeong Delpino หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

                                               
วันที่  3 สวนสนุกล็อตเต้ แอดเวนเจอร์ - โซลสกาย @Lotte World Tower
                โรงแรม Seoul Garden Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
               

วันที่  4      ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์เวชสำอาง - พระราชวังเคียงบก + สวมชุดฮันบก - พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง
                 โรงแรม Seoul Garden Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
             
        
วันที่  5  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งฮงแด - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ
              
รหัสทัวร์:
KR_KE00002
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Korean Air
เข้าชม:
438

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป KE/TG/OZ ขากลับ KE/TG/OZ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 09 ก.ย. 61 34,900 33,900 32,900 0 4,500 Korean Air
booking 19 - 23 ก.ย. 61 34,900 33,900 32,900 0 4,500 Korean Air
booking 03 - 07 ต.ค. 61 35,900 34,900 33,900 0 4,500 Korean Air
booking 17 - 21 ต.ค. 61 35,900 34,900 33,900 0 4,500 Korean Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  อินชอน (เกาหลีใต้) - ปั่นจักรยานเรลไบค์ - คาเฟ่โกบงซาน - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮึงซา
 -/L/D 
  โรงแรม Seorak Daemyeong Delpino หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

วันที่ 3  สวนสนุกล็อตเต้ แอดเวนเจอร์ - โซลสกาย @Lotte World Tower
 B/L/D
  โรงแรม Seoul Garden Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์เวชสำอาง - พระราชวังเคียงบก + สวมชุดฮันบก - พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง
 B/L/D 
  โรงแรม Seoul Garden Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 5  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งฮงแด - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ