ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี ปูซาน HAPPY TRENDY BUSAN AUTUMN 5วัน 3คืน บิน KE_KTCCST

ทัวร์เกาหลี ปูซาน HAPPY TRENDY BUSAN AUTUMN 5วัน 3คืน บิน KE_KTCCST
วันที่  1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 


วันที่  2 กิมแฮ (ปูซาน) - เมืองทงยอง - นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวทะเลยอดเขามิรุกซาน - ชมฐานบัญชาการเซเบียงกวาน
                โรงแรม Riviera Geoje Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

                                               
วันที่  3 หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน - ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ล่องเรือไดม่อนเบย์ยอร์ช - ศูนย์เวชสำอาง - ปูซานทาวเวอร์ 
                ช้อปปิ้งนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ
                โรงแรม Busan Crown Harbour Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่  4      วัดบอมอซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ตลาดปูกีจัง - ศูนย์สมุนไพร - อาคารนูริมารู เอเปค เฮ้าส์ 
                 ชายหาดแฮอึนแด - The Party Buffet
             โรงแรม Busan Crown Harbour Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

        
วันที่  5  อุทยานแทจงแด - ปูซานออมุก(Fish Cake ) - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบิน - กรุงเทพฯ
              
รหัสทัวร์:
KR_KE00001
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Korean Air
เข้าชม:
410

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป KE662 ขากลับ KE661

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 13 - 17 ก.ย. 61 34,500 33,500 32,500 0 4,500 Korean Air
booking 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 61 35,500 33,500 32,500 0 4,500 Korean Air
booking 11 - 15 ต.ค. 61 35,500 33,500 32,500 0 4,500 Korean Air
booking 25 - 29 ต.ค. 61 35,500 33,500 32,500 0 4,500 Korean Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

กิมแฮ(ปูซาน) เมืองทงยอง นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวทะเลยอดเขามิรุกซาน ชมฐานบัญชาการเซเบียงกวาน หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี ล่องเรือไดม่อนเบย์ยอร์ช ศูนย์เวชสำอาง ปูซานทาวเวอร์ ช้อปปิ้งนัมโพดง ตลาดปลาจากัลชิ วัดบอมอซา ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ตลาดปูกีจัง ศูนย์สมุนไพร อาคารนูริมารูเอเปคเฮ้าส์ ชายหาดแฮอึนแด The Party Buffet อุทยานแทจงแด ปูซานออมุก(Fish Cake ) ซุปเปอร์มาเก็ต


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  กิมแฮ (ปูซาน) - เมืองทงยอง - นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวทะเลยอดเขามิรุกซาน - ชมฐานบัญชาการเซเบียงกวาน  
 -/L/D 
  โรงแรม Riviera Geoje Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

วันที่ 3  หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน - ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ล่องเรือไดม่อนเบย์ยอร์ช - ศูนย์เวชสำอาง - ปูซานทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ
 B/L/D
  โรงแรม Busan Crown Harbour Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 4  วัดบอมอซา - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ตลาดปูกีจัง - ศูนย์สมุนไพร - อาคารนูริมารู เอเปค เฮ้าส์ - ชายหาดแฮอึนแด - The Party Buffet
 B/L/D 
  โรงแรม Busan Crown Harbour Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 5  อุทยานแทจงแด - ปูซานออมุก(Fish Cake ) - ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบิน - กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ