ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เกาหลีเหนือไก่ภูเขาไฟ กรุงเปียงยาง เสิ่นหยาง 7วัน 5คืน บิน XW_SSST

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เกาหลีเหนือไก่ภูเขาไฟ กรุงเปียงยาง เสิ่นหยาง 7วัน 5คืน บิน XW_SSST
วันที่ 1    กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2    สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-เปียงยาง
             โรงแรม  YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3    เปียงยาง-เคซอง-หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม-เส้นขนาน 38-พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์เปียงยาง 
                   เรือสอดแนมอเมริกัน-อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร
             โรงแรม YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 4    เทือกเขาเมียวเฮียง-หอของขวัญนานาชาติ-วัดผู่เศียร-ชมด้านนอกหอมิตรภาพจีนและเกาหลีเหนือ
                   ชมด้านนอกหอปรัชญาจูเช่-อนุสาวรีย์มันซูเด-มันยองเด-สถานีรถไฟใต้ดิน
             โรงแรม YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 5    ชมด้านนอกประตูชัย-อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้-ร้านของที่ระลึก-เปียงยาง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณ
                   เสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
             โรงแรม VIENNA HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 6    เสิ่นหยาง-เมืองเปิ่นซี-ถ้ำน้ำเปิ่นซี-เสิ่นหยาง-ถนนจงเจีย
             โรงแรม VIENNA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
วันที่ 7    เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง
          

รหัสทัวร์:
NK_XW00001
ประเทศ:
เกาหลีเหนือ
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
184

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW878 ขากลับ XW877

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 16 - 22 ต.ค. 61 47,999 47,999 0 0 8,000 Nok Scoot

คำที่เกี่ยวข้อง :

เสิ่นหยาง เปียงยาง เคซอง หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เส้นขนาน 38 พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์เปียงยาง เรือสอดแนมอเมริกัน อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร เทือกเขาเมียวเฮียง หอของขวัญนานาชาติ วัดผู่เศียร ชมด้านนอกหอมิตรภาพจีนและเกาหลีเหนือ ชมด้านนอกหอปรัชญาจูเช่ อนุสาวรีย์มันซูเด มันยองเด สถานีรถไฟใต้ดิน ชมด้านนอกประตูชัย อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้ ร้านของที่ระลึก เปียงยาง เสิ่นหยาง พระราชวังโบราณ เสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง เสิ่นหยาง เมืองเปิ่นซี ถ้ำน้ำเปิ่นซี เสิ่นหยาง ถนนจงเจีย


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีเหนือ


วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 -/-/- 
   

วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-เปียงยาง
 -/L/D 
  โรงแรม YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 3  เปียงยาง-เคซอง-หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม-เส้นขนาน 38-พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์เปียงยาง 
เรือสอดแนมอเมริกัน-อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร

 B/L/D 
  โรงแรม YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 4  เทือกเขาเมียวเฮียง-หอของขวัญนานาชาติ-วัดผู่เศียร-ชมด้านนอกหอมิตรภาพจีนและเกาหลีเหนือ
ชมด้านนอกหอปรัชญาจูเช่-อนุสาวรีย์มันซูเด-มันยองเด-สถานีรถไฟใต้ดิน

 B/L/D 
  โรงแรม YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 5  ชมด้านนอกประตูชัย-อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้-ร้านของที่ระลึก-เปียงยาง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณ
เสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง

 B/L/D 
  โรงแรม VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 6  เสิ่นหยาง-เมืองเปิ่นซี-ถ้ำน้ำเปิ่นซี-เสิ่นหยาง-ถนนจงเจีย
 B/L/D 
  โรงแรม VIENNA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 7  เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง
 B/-/-