ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เกาหลีเหนือ ไก่ตุ๋นโสม ทัวร์สิ่นหยาง เปียงยาง 7 วัน 5 คืน บิน CZ_SSST

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เกาหลีเหนือ ไก่ตุ๋นโสม ทัวร์สิ่นหยาง เปียงยาง 7 วัน 5 คืน บิน CZ_SSST
วันที่ 1    กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
   
วันที่ 2    กรุงเทพฯ - เสิ่นหยาง - พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง
             โรงแรม VIENNA HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3    เสิ่นหยาง - เมืองเปิ่นซี - ถ้ำน้ำเปิ่นซี - เสิ่นหยาง
             โรงแรม VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 4    เสิ่นหยาง - เปียงยาง
             โรงแรม YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 5    เปียงยาง - เคซอง - หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม - เส้นขนาน 38 - พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์เปียงยาง -
                   เรือสอดแนมอเมริกัน - อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร
             โรงแรม YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 6    เทือกเขาเมียวเฮียง - หอของขวัญนานาชาติ - วัดผู่เศียร - ชมด้านนอกหอมิตรภาพจีนและเกาหลีเหนือชมด้านนอกหอปรัชญาจูเช่-
                   อนุสาวรีย์มันซูเด - มันยองเด - สถานีรถไฟใต้ดิน
             โรงแรม YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
วันที่ 7    ชมด้านนอกประตูชัย - อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้ - ร้านของที่ระลึก - เปียงยาง - เสิ่นหยาง - บ้านนายพลตระกูลจาง - ถนนจงเจีย - เสิ่นหยาง - กรุงเทพฯ
          

รหัสทัวร์:
NK_CZ00001
ประเทศ:
เกาหลีเหนือ
สายการบิน:
China Southern Airlines
เข้าชม:
216

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป CZ8358 ขากลับ CZ8357

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 21 - 27 ต.ค. 61 49,999 49,999 0 0 8,000 China Southern Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

เสิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง เมืองเปิ่นซี ถ้ำน้ำเปิ่นซี เปียงยาง เคซอง หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เส้นขนาน 38 พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เรือสอดแนมอเมริกัน อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร เทือกเขาเมียวเฮียง หอของขวัญนานาชาติ วัดผู่เศียร ชมด้านนอกหอมิตรภาพจีนและเกาหลีเหนือชมด้านนอกหอปรัชญาจูเช่ อนุสาวรีย์มันซูเด มันยองเด สถานีรถไฟใต้ดิน ชมด้านนอกประตูชัย อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้ ร้านของที่ระลึก บ้านนายพลตระกูลจาง ถนนจงเจีย


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีเหนือ


วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/- 
   

วันที่ 2  กรุงเทพฯ - เสิ่นหยาง - พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง
 -/L/D 
  โรงแรม VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 3  เสิ่นหยาง - เมืองเปิ่นซี - ถ้ำน้ำเปิ่นซี - เสิ่นหยาง
 B/L/D 
  โรงแรม VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 4  เสิ่นหยาง - เปียงยาง
 B/L/D 
  โรงแรม YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 5  เปียงยาง - เคซอง - หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม - เส้นขนาน 38 - พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์เปียงยาง - 
เรือสอดแนมอเมริกัน - อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร

 B/L/D 
  โรงแรม YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 6  เทือกเขาเมียวเฮียง - หอของขวัญนานาชาติ - วัดผู่เศียร - ชมด้านนอกหอมิตรภาพจีนและเกาหลีเหนือชมด้านนอกหอปรัชญาจูเช่ -
อนุสาวรีย์มันซูเด - มันยองเด - สถานีรถไฟใต้ดิน

 B/L/D 
  โรงแรม YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 7  ชมด้านนอกประตูชัย - อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้ - ร้านของที่ระลึก - เปียงยาง - เสิ่นหยาง - บ้านนายพลตระกูลจาง - ถนนจงเจีย - เสิ่นหยาง - กรุงเทพฯ
 B/L/D