ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส RUS02 6วัน 3คืน บิน QR_BNST

ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส RUS02 6วัน 3คืน บิน QR_BNST
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา
           

วันที่ 2 สนามบินโดฮา - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา
                โรงแรม Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มอสโคว)

วันที่ 3 เมืองมอสโคว - พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ - โบถส์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - 
                ห้าง GUM - สุสานเลนิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอาร์บัตสตรีท
          โรงแรม  Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มอสโคว)
 
วันที่ 4 ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดอิสไมโลโว - ชมการแสดงละครสัตว์
                โรงแรม  Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มอสโคว)
          
วันที่ 5 สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - สนามบินโดฮา
                
           
วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ
          
 

          


รหัสทัวร์:
RU_QR00002
ประเทศ:
รัสเซีย
สายการบิน:
Qatar Airways
เข้าชม:
236

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป QR 837/QR 233 ขากลับ QR 234/QR 830

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03 ต.ค - 08 ต.ค. 61 45,900 45,400 44,900 0 6,000 Qatar Airways
booking 17 ต.ค. - 22 ต.ค. 61 45,900 45,400 44,900 0 6,000 Qatar Airways
booking 31 ต.ค. - 05 พ.ย. 61 45,900 45,400 44,900 0 6,000 Qatar Airways
booking 14 พ.ย. - 19 พ.ย. 61 45,900 45,400 44,900 0 6,000 Qatar Airways
booking 05 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 61 46,900 46,400 45,900 0 6,000 Qatar Airways

คำที่เกี่ยวข้อง :

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา เมืองมอสโคว พระราชวังเคลมลิน พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ โบถส์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้าง GUM สุสานเลนิน มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอาร์บัตสตรีท ซาร์กอร์ส โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตลาดอิสไมโลโว ชมการแสดงละครสัตว์


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์รัสเซีย


วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโดฮา
 -/-/- 
 

วันที่ 2 สนามบินโดฮา - สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา
 -/L/D 
  โรงแรม Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มอสโคว)

 

วันที่ 3 เมืองมอสโคว - พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ - โบถส์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล -
ห้าง GUM - สุสานเลนิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอาร์บัตสตรีท

 B/L/D 
  โรงแรม  Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มอสโคว)

 

วันที่ 4 ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดอิสไมโลโว - ชมการแสดงละครสัตว์ B/L/D 
 โรงแรม  Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มอสโคว)

 

วันที่ 5  สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย - สนามบินโดฮา
 B/-/- 
 

 

วันที่ 6  สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/-