ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FURANO ซุปตาร์ ฮีโร่ (WELCOME BACK) TG48 5วัน 3คืน บิน TG_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO FURANO ซุปตาร์ ฮีโร่ (WELCOME BACK) TG48 5วัน 3คืน บิน TG_TTNST

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ   
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ - Furano Ningle Terrace - สุนัขลากเลื่อน - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์
          โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ถนนช้อปปิ้งเฮวะ โดริ
          โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 เนินพระพุทธเจ้า - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
          โรงแรม T MARK SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
รหัสทัวร์:
JP_TG00078
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
1,051

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 670 ขากลับ TG 671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 พ.ย. 61 - 04 ธ.ค. 61 35,888 35,888 35,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 02 ธ.ค. 61 - 06 ธ.ค. 61 37,888 37,888 37,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 03 ธ.ค. 61 - 07 ธ.ค. 61 37,888 37,888 37,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 10 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 37,888 37,888 37,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 11 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 37,888 37,888 37,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 16 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61 37,888 37,888 37,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 17 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61 37,888 37,888 37,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 18 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61 37,888 37,888 37,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 39,888 39,888 39,888 9,000 7,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

สนามบินชิโตเซะ เมืองฟุราโน่ Furano Ningle Terrace สุนัขลากเลื่อน เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า อิออนทาวน์ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ ถนนช้อปปิ้งเฮวะ โดริ เนินพระพุทธเจ้า คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ - Furano Ningle Terrace - สุนัขลากเลื่อน - เล่นสกี ณ สวนชิคิไซโนะโอกะ - เมืองบิเอะ - บ่อน้ำสีฟ้า - อิออนทาวน์
 -/L/- 
  โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ - ถนนช้อปปิ้งเฮวะ โดริ
 B/-/D
  โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เนินพระพุทธเจ้า - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  
 B/L/- 
  โรงแรม T MARK SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ