ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE BREAKER ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก TG49 5วัน 3คืน บิน TG_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ICE BREAKER ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก TG49 5วัน 3คืน บิน TG_TTNST

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ   
 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเช่ - เมืองฟุราโน่ - สุนัขลากเลื่อน - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์
          โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เล่นสกี ณ ลานสกี - เมืองอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์
          โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองซัปโปโร - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
          โรงแรม T MARK SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 
รหัสทัวร์:
JP_TG00077
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
656

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 670 ขากลับ TG 671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 08 ม.ค. 62 - 12 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 09 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 10 ม.ค. 62 - 14 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 11 ม.ค. 62 - 15 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 12 ม.ค. 62 - 16 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 13 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 14 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 15 ม.ค. 62 - 19 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 16 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 17 ม.ค. 62 - 21 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 18 ม.ค. 62 - 22 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 19 ม.ค. 62 - 23 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 20 ม.ค. 62 - 24 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 21 ม.ค. 62 - 25 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 22 ม.ค. 62 - 26 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 23 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 25 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 27 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 28 ม.ค. 62 - 01 ก.พ. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway
booking 29 ม.ค. 62 - 02 ก.พ. 62 38,888 38,888 38,888 9,000 7,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเช่ - เมืองฟุราโน่ - สุนัขลากเลื่อน - เมืองอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า -
อิออน ทาวน์

 -/-/- 
  โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง - เล่นสกี ณ ลานสกี - เมืองอาซาฮิคาว่า - อิออน ทาวน์
 B/L/-
  โรงแรม SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
 B/L/- 
  โรงแรม T MARK SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ