ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน บิน TG_GOST

ทัวร์รัสเซีย CLASSIC RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน บิน TG_GOST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์
          โรงแรม GAMMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 2 มอสโคว์ - นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก - พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
                โรงแรม LADOGA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน
          โรงแรม LADOGA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที่ 4 มหาวิหารเซนท์ไอแซค - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - ช็อปปิ้งที่ห้าง Galeria - 
                นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
          นำท่านนั่งรถไฟจากนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่กรุงมอสโคว์ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส
 
วันที่ 5 มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ - จตุรัสแดง - วิหารเซนท์บาซิล - 
                ห้างกุม - ละครสัตว์
          โรงแรม GAMMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ - สนามกีฬาเลนิน - สนามบิน
          
 
วันที่ 7 กรุงเทพฯ
          


รหัสทัวร์:
RU_TG00009
ประเทศ:
รัสเซีย
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
262

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 974 ขากลับ TG 975

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 25 ส.ค. - 31 ส.ค. 61 59,900 59,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 01 ก.ย. - 07 ก.ย. 61 62,900 62,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 08 ก.ย. - 14 ก.ย. 61 62,900 62,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 12 ก.ย. - 18 ก.ย. 61 62,900 62,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 15 ก.ย. - 21 ก.ย. 61 62,900 62,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 22 ก.ย. - 28 ก.ย. 61 62,900 62,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 29 ก.ย. - 05 ต.ค. 61 62,900 62,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 06 ต.ค. - 12 ต.ค. 61 67,900 67,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 10 ต.ค. - 16 ต.ค. 61 67,900 67,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 17 ต.ค. - 23 ต.ค. 61 67,900 67,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 20 ต.ค. - 26 ต.ค. 61 67,900 67,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 24 ต.ค. - 30 ต.ค. 61 67,900 67,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 27 ต.ค. - 02 พ.ย. 61 67,900 67,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 31 ต.ค - 06 พ.ย. 61 67,900 67,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 03 พ.ย. - 09 พ.ย. 61 59,900 59,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 14 พ.ย. - 20 พ.ย. 61 59,900 59,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 24 พ.ย. - 30 พ.ย. 61 59,900 59,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 08 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 61 59,900 59,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 15 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 61 59,900 59,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 22 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 61 59,900 59,900 0 0 9,900 Thai Airway
booking 24 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 61 75,900 75,900 0 0 12,900 Thai Airway
booking 26 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 75,900 75,900 0 0 12,900 Thai Airway
booking 29 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 75,900 75,900 0 0 12,900 Thai Airway
booking 31 ธ.ค. 61 - 06 ม.ค. 62 75,900 75,900 0 0 12,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์ มอสโคว์ นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนท์ไอแซค เข้าชมโบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล ช็อปปิ้งที่ห้าง Galeria สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ จตุรัสแดง วิหารเซนท์บาซิล ห้างกุม ละครสัตว์ ถนนอารบัต มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ สนามกีฬาเลนิน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์รัสเซีย


วันที่ 1  กรุงเทพฯ - มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์
 -/-/D 
  โรงแรม GAMMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 2 มอสโคว์ - นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก - พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ - ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
 -/L/D 
  โรงแรม LADOGA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังแคทเธอรีน
 B/L/D 
  โรงแรม LADOGA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 มหาวิหารเซนท์ไอแซค - เข้าชมโบสถ์หยดเลือด - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - ช็อปปิ้งที่ห้าง Galeria - นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์ B/L/D 
  นำท่านนั่งรถไฟจากนครเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่กรุงมอสโคว์ด้วยรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส 

 

วันที่ 5  มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ - จตุรัสแดง - วิหารเซนท์บาซิล - ห้างกุม - ละครสัตว์
 -/L/D 
  โรงแรม GAMMA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  ถนนอารบัต - มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ - สนามกีฬาเลนิน - สนามบิน
 B/L/- 
 

วันที่ 7  กรุงเทพฯ
 -/-/-