ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ปักกิ่ง เกาหลีเหนือ เจาะลึกดินแดนม่านเหล็ก 7วัน 5คืน บิน CA_GOST

ทัวร์ปักกิ่ง เกาหลีเหนือ เจาะลึกดินแดนม่านเหล็ก 7วัน 5คืน บิน CA_GOST
วันที่ 1    กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
   
วันที่ 2    กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - เปียงยาง - ชมด้านนอกประตูชัย
             โรงแรม PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3    มันซูเด - อนุสาวรีย์หอม้าบิน - หอปรัชญาจูเช่ - วังเยาวชนมันยองเด - เมียวเฮียงซาน
             โรงแรม PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 4    หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ - วัดโปยอน - พิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี
             โรงแรม PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 5    เปียงยาง - เคซอง - หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม - พิพิธภัณฑ์โคเรียว - อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี - 
                   สินค้าที่ระลึก - กายกรรมเปียงยาง - สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง
             โรงแรม PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 6    เปียงยาง - ปักกิ่ง - วัดลามะ - ถนนโบราณเฉียนเหมิน
             โรงแรม BEIJING YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
วันที่ 7    กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ศูนย์สมุนไพรจีนแผนโบราณ - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ
          

รหัสทัวร์:
NK_CA00001
ประเทศ:
เกาหลีเหนือ
สายการบิน:
Air China
เข้าชม:
95

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป CA980/CA121 ขากลับ CA122/CA979

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 18 - 24 ต.ค. 61 61,900 61,900 61,900 17,000 8,900 Air China

คำที่เกี่ยวข้อง :

ปักกิ่ง เปียงยาง ชมด้านนอกประตูชัย มันซูเด อนุสาวรีย์หอม้าบิน หอปรัชญาจูเช่ วังเยาวชนมันยองเด เมียวเฮียงซาน หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ วัดโปยอน พิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี เปียงยาง เคซอง หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม พิพิธภัณฑ์โคเรียว อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี สินค้าที่ระลึก กายกรรมเปียงยาง สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยา วัดลามะ ถนนโบราณเฉียนเหมิน กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน ศูนย์สมุนไพรจีนแผนโบราณ ตลาดรัสเซีย


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีเหนือ


วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/- 
   

วันที่ 2  กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - เปียงยาง - ชมด้านนอกประตูชัย
 -/L/D 
  โรงแรม PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 3  มันซูเด - อนุสาวรีย์หอม้าบิน - หอปรัชญาจูเช่ - วังเยาวชนมันยองเด - เมียวเฮียงซาน
 B/L/D 
  โรงแรม PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 4  หอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ - วัดโปยอน - พิพิธภัณฑ์สงครามเกาหลี
 B/L/D 
  โรงแรม PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 5  เปียงยาง - เคซอง - หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม - พิพิธภัณฑ์โคเรียว - อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี -
สินค้าที่ระลึก - กายกรรมเปียงยาง - สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง

 B/L/D 
  โรงแรม PYONGYANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 6  เปียงยาง - ปักกิ่ง - วัดลามะ - ถนนโบราณเฉียนเหมิน
 B/L/D 
  โรงแรม BEIJING YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 7  กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ศูนย์สมุนไพรจีนแผนโบราณ - ตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ
 B/L/D