ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE FLOW PLUS 3วัน 2คืน บิน SL_SPBST

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE FLOW PLUS 3วัน 2คืน บิน SL_SPBST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - MERLION - วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง 
                - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์
          โรงแรม FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
          โรงแรม FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย 
                - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน - กรุงเทพฯ 
รหัสทัวร์:
SG_SL00007
ประเทศ:
สิงคโปร์
สายการบิน:
Lion Air
เข้าชม:
250

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป SL100 ขากลับ SL105

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 22 - 24 ก.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 02 - 04 ส.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 16 - 18 ส.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 19 - 21 ส.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 23 - 25 ส.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 26 - 28 ส.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 06 - 08 ก.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 09 - 11 ก.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 20 - 22 ก.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 23 - 25 ก.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 27 - 29 ก.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 01 - 03 ต.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 02 - 04 ต.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 03 - 05 ต.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 29 - 31 ต.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 30 ต.ค. - 01 พ.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 31 ต.ค. - 02 พ.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 01 - 03 พ.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 04 - 06 พ.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 08 - 10 พ.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 11 - 13 พ.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 18 - 20 พ.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 22 - 24 พ.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 25-27 พ.ย. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 04 - 06 ธ.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 11 - 13 ธ.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 17 - 19 ธ.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 18 - 20 ธ.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 19 - 21 ธ.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air
booking 24 - 26 ธ.ค. 61 8,299 8,299 8,299 3,000 2,900 Lion Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์


วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - MERLION - วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ 
 -/L/D 
  โรงแรม FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
 -/-/- 
  โรงแรม FRAGRANCE HOTEL / HOTEL 81 หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  Duty Free Shop - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน - กรุงเทพฯ  -/-/-