ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี 8 วัน EK020 บิน EK_WR1ST

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เฟรนช์ริเวียร่า อิตาลี 8 วัน EK020 บิน EK_WR1ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ดูไบ

วันที่ 2 ดูไบ - นีซ - คานส์  
          โรงแรม Mercure Antibes Sophia Antipolis หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 คานส์ - Serravelle Outlet - มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (ฝรั่งเศส-อิตาลี)  
          โรงแรม As Hotels Economy Bedbank  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 มิลาน - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค  
          โรงแรม Bedbank Venice Mestre Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5      ปิซ่า - จัตุรัสดูโอโม่แห่งปิซ่า - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนปิซ่า - พราโต้ (อิตาลี)  
         โรงแรม President Prato หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6 ฟลอเร้นซ์ - มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม (อิตาลี)
          โรงแรม Midas Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 7  นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน (อิตาลี)
 
วันที่ 8 ดูไบ-กรุงเทพฯ  
รหัสทัวร์:
EU_EK00010
ประเทศ:
ยุโรป
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
291

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK385/EK77 ขากลับ EK96/EK372

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12 - 19 ก.ย. 61 49,900 49,900 47,900 0 10,000 Emirate
booking 19 - 26 ต.ค. 61 49,900 49,900 47,900 0 10,000 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ดูไบ -/-/-
 

 

วันที่ 2  ดูไบ - นีซ - คานส์
 -/-/D 
  โรงแรม Mercure Antibes Sophia Antipolis หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  คานส์ - Serravelle Outlet - มิลาน - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (ฝรั่งเศส-อิตาลี)
 B/-/D 
  โรงแรม As Hotels Economy Bedbank  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  มิลาน - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค
 B/L/D 
  โรงแรม Bedbank Venice Mestre Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ปิซ่า - จัตุรัสดูโอโม่แห่งปิซ่า - มหาวิหารดูโอโม - หอเอนปิซ่า - พราโต้  (อิตาลี)
 B/L/D 
  โรงแรม President Prato หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  ฟลอเร้นซ์ - มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม (อิตาลี)
 B/L/D 
  โรงแรม Midas Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7  นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน  (อิตาลี)
 B/L/-
 

วันที่ 8  ดูไบ - กรุงเทพฯ 
 -/-/-