ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์จีน เฉิงตู ยำหอยแครง ภูเขาหิมะซีหลิง ง้อไบ๊ เล่อซาน SH3UCTU18 6วัน 5คืน บิน 3U_SSST

ทัวร์จีน เฉิงตู ยำหอยแครง ภูเขาหิมะซีหลิง ง้อไบ๊ เล่อซาน SH3UCTU18 6วัน 5คืน บิน 3U_SSST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู
          โรงแรม JINKE SHENGJIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 2 เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)-เลือกเล่นหิมะหรือสกี-ง้อไบ๊
          โรงแรม HUAYUANCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 3 ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-วัดเป้ากั๋ว
          โรงแรม HUAYUANCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 4 ง้อไบ๊-พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉิงตู-
                เมืองโบราณหวงหลงซี ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)           
          โรงแรม JINKE SHENGJIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 5 ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านหยก-ถนนคนเดินชุนซีลู่-
                ร้านใยไผ่ไหม-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
         โรงแรม JINKE SHENGJIA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 6 ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
CN_3U00001
ประเทศ:
จีน
สายการบิน:
Sichuan Airlines
เข้าชม:
383

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 23 kg.
  • ขาไป 3U8146 ขากลับ 3U8145

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 21 - 26 ธ.ค. 61 22,999 22,999 0 0 4,500 Sichuan Airlines
booking 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62 25,999 25,999 0 0 4,500 Sichuan Airlines

คำที่เกี่ยวข้อง :

เฉิงตู ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า) เลือกเล่นหิมะหรือสกี ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) องค์ผู่เสียนทรงช้าง วัดเป้ากั๋ว พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน เฉิงตู เมืองโบราณหวงหลงซี ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ศูนย์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านหมอนยางพารา ร้านหยก ถนนคนเดินชุนซีลู่ ร้านใยไผ่ไหม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ ร้านผ้าไหม


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน


วันที่ 1  กรุงเทพฯ - เฉิงตู
 -/-/- 
  โรงแรม JINKE SHENGJIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่ 2  เฉิงตู - ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า) - เลือกเล่นหิมะหรือสกี - ง้อไบ๊
 B/L/D 
  โรงแรม HUAYUANCHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่ 3  ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า) - องค์ผู่เสียนทรงช้าง - วัดเป้ากั๋ว
 B/L/D 
  โรงแรม HUAYUANCHENG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่ 4  ง้อไบ๊ - พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เฉิงตู - เมืองโบราณหวงหลงซี - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
 B/L/D 
  โรงแรม JINKE SHENGJIA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่ 5 ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) - ร้านหมอนยางพารา - ร้านหยก - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ร้านใยไผ่ไหม-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 B/L/D 
  โรงแรม JINKE SHENGJIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่ 6 ถนนโบราณจินหลี่ - ร้านผ้าไหม - เฉิงตู - กรุงเทพฯ
 B/L/-