ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรป Insight Grand Eastern Europe 10D EUR 12 บิน TG_DSST

ทัวร์ยุโรป Insight Grand Eastern Europe 10D EUR 12 บิน TG_DSST
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)

วันที่ 2 เวียนนา – ริงสตราเซ่ – พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่-หมู่บ้านกรีนซิ่ง
          โรงแรม RADISSON BLU PARK ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ 
          โรงแรม RADISSON BLU BEKE BUDAPEST หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) 
          โรงแรม CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก 
          โรงแรม CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
          โรงแรม CORINTHIA HOTEL PRAGUE  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 7 ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง
          โรงแรม SCALARIA Europe’s superior event-resort หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
          โรงแรม MARRIOTT HOTELS MUNICH หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
EUE_TG00005
ประเทศ:
ยุโรปตะวันออก
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
212

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG936 / ขากลับ TG925

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12 - 21 ต.ค. 61 98,000 89,000 79,000 0 19,000 Thai Airway
booking 09 - 18 พ.ย. 61 83,000 75,000 67,000 0 13,000 Thai Airway
booking 30 พ.ย. - 09 ธ.ค. 61 83,000 75,000 67,000 0 13,000 Thai Airway
booking 04 - 13 ม.ค. 62 91,000 82,000 73,000 0 14,000 Thai Airway
booking 11 - 20 ม.ค. 62 91,000 82,000 73,000 0 14,000 Thai Airway
booking 18 - 27 ม.ค. 62 91,000 82,000 73,000 0 14,000 Thai Airway
booking 25 ม.ค. - 03 ก.พ. 62 91,000 82,000 73,000 0 14,000 Thai Airway
booking 01 - 10 ก.พ. 62 91,000 82,000 73,000 0 14,000 Thai Airway
booking 08 - 17 ก.พ. 62 91,000 82,000 73,000 0 14,000 Thai Airway
booking 15 - 24 ก.พ. 62 91,000 82,000 73,000 0 14,000 Thai Airway
booking 22 ก.พ. - 03 มี.ค. 62 91,000 82,000 73,000 0 14,000 Thai Airway
booking 01 - 10 มี.ค. 62 91,000 82,000 73,000 0 14,000 Thai Airway
booking 08 - 17 มี.ค. 62 91,000 82,000 73,000 0 14,000 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

เวียนนา ริงสตราเซ่ พระราชวังเชิงบรุนน์ คาร์ทเนอร์สตราเซ่ หมู่บ้านกรีนซิ่ง กรุงเวียนนา บูดาเปสต์ ฮังการี เที่ยวชมเมือง ล่องแม่น้ำดานูบ บูดาเปสต์ บราติสลาวา สโลวัก สาธารณรัฐเชค ปร๊าก มาเรียนสเก้ ลาซเน่ เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเขตเมืองเก่า สะพานชาร์ล นาฬิกาดาราศาสตร์ ปร๊าก เชสกี้ ครุมลอฟ ซาลส์กัมเมอร์กูท ทะเลสาบวูลฟ์กัง ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง ฮัลล์ชตัทท์ มิวนิค ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน เที่ยวชมเมืองมิวนิค พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก

 

วันที่ 1  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  เวียนนา – ริงสตราเซ่ – พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่-หมู่บ้านกรีนซิ่ง -/L/D 
  โรงแรม RADISSON BLU PARK ROYAL PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ B/L/D 
  โรงแรม RADISSON BLU BEKE BUDAPEST หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค) B/L/D 
  โรงแรม CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก B/L/D 
  โรงแรม CORINTHIA HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์ B/L/D 
  โรงแรม CORINTHIA HOTEL PRAGUE  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7  ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง B/L/D 
  โรงแรม SCALARIA Europe’s superior event-resort หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 8  ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน B/L/D
  โรงแรม MARRIOTT HOTELS MUNICH หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 9  เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ B/-/- 
 


วันที่ 10  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ -/-/-