ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู FUKUOKA BEPPU NAGASAKI (AUTUMN) TG46 5วัน 3คืน บินTG_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู FUKUOKA BEPPU NAGASAKI (AUTUMN) TG46 5วัน 3คืน บินTG_TTNST

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 
วันที่ 2 สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เมืองยูฟูอิน - หมู่บ้านยูฟูอินฟลอร์รัล - เมืองเปปปุ - บ่อนรก - เมืองฟุกุโอกะ 
                โรงแรม SUNSKY HOTEL KITAKYUSHU หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองนางาซากิ - สวนสันติภาพนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - สวนดอกไม้โกเวอร์ - เมืองซากะ 
                ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - เมืองฟุกุโอกะ
                โรงแรม SUNSKY HOTEL KITAKYUSHU หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - ซากปราสาทฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน - คาแนลซิตี้
                โรงแรม SUNSKY HOTEL KITAKYUSHU หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_TG00076
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
538

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 648 ขากลับ TG 649

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 61 29,888 29,888 29,888 0 7,900 Thai Airway
booking 01 - 05 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 0 7,900 Thai Airway
booking 02 - 06 ต.ค. 61 33,888 33,888 33,888 0 7,900 Thai Airway
booking 03 - 07 ต.ค. 61 33,889 33,889 33,889 0 7,900 Thai Airway
booking 04 - 08 ต.ค. 61 33,890 33,890 33,890 0 7,900 Thai Airway
booking 05 - 09 ต.ค. 61 33,891 33,891 33,891 0 7,900 Thai Airway
booking 06 - 10 ต.ค. 61 33,892 33,892 33,892 0 7,900 Thai Airway
booking 08 - 12 ต.ค. 61 33,893 33,893 33,893 0 7,900 Thai Airway
booking 10 - 14 ต.ค. 61 33,894 33,894 33,894 0 7,900 Thai Airway
booking 11 - 15 ต.ค. 61 34,888 34,888 34,888 0 7,900 Thai Airway
booking 12 - 16 ต.ค. 61 33,888 33,888 33,888 0 7,900 Thai Airway
booking 13 - 17 ต.ค. 61 33,889 33,889 33,889 0 7,900 Thai Airway
booking 14 - 18 ต.ค. 61 33,890 33,890 33,890 0 7,900 Thai Airway
booking 16 - 20 ต.ค. 61 35,888 35,888 35,888 0 7,900 Thai Airway
booking 18 - 22 ต.ค. 61 35,889 35,889 35,889 0 7,900 Thai Airway
booking 20 - 24 ต.ค. 61 35,890 35,890 35,890 0 7,900 Thai Airway
booking 21 - 25 ต.ค. 61 35,891 35,891 35,891 0 7,900 Thai Airway
booking 22 - 26 ต.ค. 61 35,892 35,892 35,892 0 7,900 Thai Airway
booking 23 - 27 ต.ค. 61 35,893 35,893 35,893 0 7,900 Thai Airway
booking 24 - 28 ต.ค. 61 35,894 35,894 35,894 0 7,900 Thai Airway
booking 27 - 31 ต.ค. 61 35,895 35,895 35,895 0 7,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - เมืองยูฟูอิน - หมู่บ้านยูฟูอินฟลอร์รัล - เมืองเปปปุ - บ่อนรก - เมืองฟุกุโอกะ -/L/- 
  โรงแรม SUNSKY HOTEL KITAKYUSHU หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เมืองนางาซากิ - สวนสันติภาพนางาซากิ - พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู - สวนดอกไม้โกเวอร์ - เมืองซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต - เมืองฟุกุโอกะ  B/L/- 
  โรงแรม SUNSKY HOTEL KITAKYUSHU หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เมืองฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ดิวตี้ฟรี - ซากปราสาทฟุกุโอกะ - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน -
คาแนลซิตี้
 B/-/- 
  โรงแรม SUNSKY HOTEL KITAKYUSHU หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ B/L/-
   

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ