ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IBARAKI FUJI (AUTUMN) XJ67 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IBARAKI FUJI (AUTUMN) XJ67 5วัน 3คืน บิน XJ_TTNST

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
                โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
          โรงแรม Fujisan Hotel Resort หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - AMI PREMIUM OUTLET 
          โรงแรม Tsukuba Onsen Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ
 
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง 
รหัสทัวร์:
JP_XJ00029
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
678

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ 606 ขากลับ XJ 607

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 61 22,888 22,888 22,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 ก.ย. - 03 ต.ค. 61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01 - 05 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 - 08 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 05 - 09 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 - 12 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11 - 15 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 - 16 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 - 18 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15 - 19 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 - 22 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19 - 23 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 - 24 ต.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 ต.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 - 26 ต.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 ต.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25 - 29 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 - 30 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 - 31 ต.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01 - 05 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 - 08 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 05 - 09 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 - 12 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11 - 15 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 - 16 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 - 18 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15 - 19 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 - 22 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19 - 23 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 - 24 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 - 26 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25 - 29 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 - 30 พ.ย. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 -/-/-
  โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - โกเทมบะ
แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
 B/L/D 
  โรงแรม Fujisan Hotel Resort หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ -
AMI PREMIUM OUTLET
 B/L/ 
  โรงแรม Tsukuba Onsen Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค - ช้อปปิ้งชินจุกุ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ  B/-/- 
 

 

วันที่ 5  สนามบินดอนเมือง 
 -/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ