ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หิมะแรก ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6วัน 4คืน บิน TG_ST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด หิมะแรก ตามรอยหนังแฟนเดย์ 6วัน 4คืน บิน TG_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - โทยะ
          โรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL (ระดับ 4ดาว) หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - โรงงานช็อกโกแลต - พักคิโรโระ สกีรีสอร์ท
          โรงแรมระดับ 5 ดาว ( สถานที่หลักในการถ่ายทำภาพยนต์ "แฟนเดย์" แฟนกันแค่วันเดียว )
 
วันที่ 4 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว - ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ 
                ( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์) - มิตซุย เอ้าท์เล็ท 
          โรงแรม DAIWA HOTEL SAPPORO (ระดับ 4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)
 
วันที่ 5 ซัปโปโร - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาววอร์ - เจอาร์ทาว -
                ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ
          โรงแรม DAIWA HOTEL SAPPORO (ระดับ 4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)
 
วันที่ 6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_TG00075
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
899

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG 670 ขากลับ TG 671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 23 - 28 พ.ย. 61 49,900 47,900 45,900 12,900 7,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ โทยะ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง โรงงานช็อกโกแลต คิโรโระสกีรีสอร์ท เมืองโอตารุ คลองโอตารุ โรงงานแก้ว ชมพพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ มิตซุยเอ้าท์เล็ท ซัปโปโร เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า อดีตทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ ซัปโปโรทีวีทาววอร์ เจอาร์ทาว ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) - หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - โทยะ
 -/L/D 
  โรงแรม TOYA KOHANTEI HOTEL (ระดับ 4ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง - โรงงานช็อกโกแลต - พักคิโรโระ สกีรีสอร์ท
โรงแรมระดับ 5 ดาว ( สถานที่หลักในการถ่ายทำภาพยนต์ "แฟนเดย์" แฟนกันแค่วันเดียว )
 B/L/D 
  โรงแรม KIRORO RESORT (ระดับ 5ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - โรงงานแก้ว - ชมพพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หอนาฬิกาไอน้ำ
( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์) - มิตซุย เอ้าท์เล็ท - เข้าที่พัก
 B/L/D 
  โรงแรม DAIWA HOTEL SAPPORO (ระดับ 4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

 

วันที่ 5  ซัปโปโร - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - อดีตทำเนียบรัฐบาล - สวนโอโดริ - ซัปโปโรทีวีทาววอร์ -
เจอาร์ทาว - ตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ
 B/L/-
  โรงแรม DAIWA HOTEL SAPPORO (ระดับ 4 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า (ย่านช็อปปิ้ง)

 

วันที่ 6  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ