ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ XJ66 5วัน3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ XJ66 5วัน3คืน บิน XJ_TTNST

วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
 
วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ 
          โรงแรม Fujisan Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
          โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - อิออน - สนามบินนาริตะ
          โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง 
รหัสทัวร์:
JP_XJ00028
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
534

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ 600 ขากลับ XJ 601

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01 - 05 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 - 08 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 05 - 09 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 - 12 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11 - 15 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 - 16 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 - 18 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15 - 19 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 - 22 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19 - 23 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 - 24 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 - 26 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 ธ.ค. 61 33,888 33,888 33,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25 - 29 ธ.ค. 61 33,888 33,888 33,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 - 30 ธ.ค. 61 33,888 33,888 33,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 - 31 ธ.ค. 61 33,888 33,888 33,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 (BUS1) 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 (BUS2) 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 (BUS1) 39,888 39,888 39,888 7,900 9,900 AirAsia X
booking 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 (BUS2) 39,888 39,888 39,888 7,900 9,900 AirAsia X
booking 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 (BUS3) 39,888 39,888 39,888 7,900 9,900 AirAsia X
booking 30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 (BUS1) 39,888 39,888 39,888 7,900 9,900 AirAsia X
booking 30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 (BUS2) 39,888 39,888 39,888 7,900 9,900 AirAsia X
booking 30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 (BUS3) 39,888 39,888 39,888 7,900 9,900 AirAsia X
booking 31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 (BUS1) 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 (BUS2) 35,888 35,888 35,888 7,900 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง 
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 -/L/D 
  โรงแรม Fujisan Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 B/L/-
  โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  วัดนาริตะ - เมืองซาวาระ - สะพานจาจา - ย่านโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - อิออน
 B/-/- 
  โรงแรม Narita Hedistar Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง 
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ