ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO (SNOWY) XJ61 5วัน3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO (SNOWY) XJ61 5วัน3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
                โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - ชมเทศกาลไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ
          โรงแรม Hotel Centmain Nagoya หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 อาราซิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
          โรงแรม Amagasaki Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ - ผ่านชม วัดเรียวอันจิ - น้ำตกมิโนะ - อิออน มอลล์ - สนามบินคันไซ
          
 
วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_XJ00027
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
807

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ610 ขากลับ XJ611

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 27 พ.ย. 61 - 01 ธ.ค. 61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 พ.ย. 61 - 03 ธ.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 พ.ย. 61 - 04 ธ.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01 ธ.ค. 61 - 05 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 ธ.ค. 61 - 06 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 ธ.ค. 61 - 07 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 ธ.ค. 61 - 08 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 31,888 31,888 31,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15 ธ.ค. 61 - 19 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 ธ.ค. 61 - 20 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 ธ.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 ธ.ค. 61 - 22 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61 29,888 29,888 29,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25 ธ.ค. 61 - 29 ธ.ค. 61 32,888 32,888 32,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 32,888 32,888 32,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 32,888 32,888 32,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 39,888 39,888 39,888 7,900 10,900 AirAsia X
booking 28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 39,888 39,888 39,888 7,900 10,900 AirAsia X
booking 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 39,888 39,888 39,888 7,900 10,900 AirAsia X
booking 29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 39,888 39,888 39,888 7,900 10,900 AirAsia X
booking 30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 39,888 39,888 39,888 7,900 10,900 AirAsia X
booking 30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 39,888 39,888 39,888 7,900 10,900 AirAsia X
booking 30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 39,888 39,888 39,888 7,900 10,900 AirAsia X
booking 31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 39,888 39,888 39,888 7,900 10,900 AirAsia X
booking 31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 39,888 39,888 39,888 7,900 10,900 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 -/-/-
  โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - ชมเทศกาลไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ
 B/L/- 
  โรงแรม Hotel Centmain Nagoya หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  อาราซิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 B/L/- 
  โรงแรม Amagasaki Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ - ผ่านชม วัดเรียวอันจิ - น้ำตกมิโนะ - อิออน มอลล์ - สนามบินคันไซ
 B/-/- 
 

 

วันที่ 5  สนามบินดอนเมือง 
 -/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ