ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO (AUTUMN) XJ60 5วัน3คืน บิน XJ_TTNST

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO (AUTUMN) XJ60 5วัน3คืน บิน XJ_TTNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
                โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 หมู่บ้านนินจาอิงงะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-ชิราคาวาโกะ-นาโกย่า-ซาคาเอะ
          โรงแรม Hotel Centmain Nagoya หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 อาราซิยาม่า-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว-เมืองเกียวโต-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-โอซาก้า-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
          โรงแรม Amagasaki Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เอ็กซ์โปซิตี้-หุบเขามิโนะ-ผ่านชม วัดเรียวอันจิ-น้ำตกมิโนะ-อิออน มอลล์-สนามบินคันไซ
          
 
วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง
รหัสทัวร์:
JP_XJ00026
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
574

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ 610 ขากลับ XJ 611

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01 - 05 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 - 08 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 05 - 09 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 - 12 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11 - 15 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 - 18 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15 - 19 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 - 22 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19 - 23 ต.ค. 61 32,888 32,888 32,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 - 24 ต.ค. 61 32,888 32,888 32,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 - 26 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 ต.ค. 61 30,888 30,888 30,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25 - 29 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 - 30 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 - 31 ต.ค. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 61 28,888 28,888 28,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 01 - 05 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 04 - 08 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 05 - 09 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 08 - 12 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 11 - 15 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 12 - 16 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 - 18 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 15 - 19 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 18 - 22 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 19 - 23 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 - 24 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 - 26 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25 - 29 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 - 30 พ.ย. 61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

หมู่บ้านนินจาอิงงะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ นาโกย่า ซาคาเอะ อาราซิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ็กซ์โปซิตี้ หุบเขามิโนะ ผ่านชม วัดเรียวอันจิ น้ำตกมิโนะ อิออน มอลล์


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
 -/-/-
  โรงแรม Ueno Flex Hotel Iga หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  หมู่บ้านนินจาอิงงะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ
 B/L/- 
  โรงแรม Hotel Centmain Nagoya หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  อาราซิยาม่า - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 B/L/- 
  โรงแรม Amagasaki Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ - หุบเขามิโนะ - ผ่านชม วัดเรียวอันจิ - น้ำตกมิโนะ - อิออน มอลล์ - สนามบินคันไซ
 B/-/- 
 

 

วันที่ 5  สนามบินดอนเมือง 
 -/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ