ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรป Amazing Italy 11 D EUR_07A บิน TG_DSST

ทัวร์ยุโรป Amazing Italy 11 D EUR_07A บิน TG_DSST
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)  
 
วันที่ 2 มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา   
          โรงแรม HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี   
          โรงแรม HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี   
          โรงแรม STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี)   
          โรงแรม HOTEL SYRENE  CAPRI หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้  
          โรงแรม HILTON SORRENTO PALACE หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 7 ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน  
          โรงแรม NOVOTEL SALERNO EST ARECHI หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8 เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม
          โรงแรม SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 9 เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน  
          โรงแรม SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 10 เดินทางสู่สนามบิน
   
วันที่ 11 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
IT_TG00009
ประเทศ:
อิตาลี
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
336

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไปTG 940/ขากลับ TG 945

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 15 ต.ค.61 103,000 93,000 83,000 0 13,000 Thai Airway
booking 12 - 22 ต.ค.61 103,000 93,000 83,000 0 13,000 Thai Airway
booking 02 - 12 พ.ย.61 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 09 - 19 พ.ย.61 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 16 - 26 พ.ย.61 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 23 พ.ย. - 03 ธ.ค.61 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 30 พ.ย. - 10 ธ.ค.61 95,000 86,000 76,000 0 13,000 Thai Airway
booking 04 - 14 ม.ค.62 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 11 - 21 ม.ค.62 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 18 - 28 ม.ค.62 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 25 ม.ค. - 04 ก.พ.62 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 01 - 11 ก.พ.62 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 08 - 18 ก.พ.62 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 15 - 25 ก.พ.62 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 22 ก.พ.- 04 มี.ค.62 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 01 - 11 มี.ค.62 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway
booking 08 - 18 มี.ค.62 102,000 92,000 82,000 0 13,000 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

มิลาน เจนัว อิตาเลียน ริเวียร่า ปอร์โตฟิโน่ ซานตา มาร์เกริตา อิตาเลียนริเวียร่า ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี ซานตา มาร์เกริตา นครฟลอเร้นซ์ จตุรัสซินญอเรีย นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี นั่งเรือสู่เกาะคาปรี พักบนเกาะคาปรี เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ ซอเรนโต้ โพสิตาโน่ อะมัลฟี่ เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ เซอร์ลาโน นครรัฐวาติกัน พิพิธภัณฑ์วาติกัน เที่ยวกรุงโรม โคลอสเซียม จตุรัสนาโวน่า น้ำพุจตุมหานที น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อิตาลี

 

วันที่ 1  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี) -/-/-
 

 

วันที่ 2  มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่า - ปอร์โตฟิโน่ - ซานตา มาร์เกริตา -/L/D 
  โรงแรม HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  อิตาเลียนริเวียร่า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี B/L/D 
  โรงแรม HOTEL SANTA MARGHERITA LIGURE CONTINENTAL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ซานตา มาร์เกริตา - นครฟลอเร้นซ์ - จตุรัสซินญอเรีย - นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี B/L/D 
  โรงแรม STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะคาปรี) B/L/D 
  โรงแรม HOTEL SYRENE  CAPRI หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเรนโต้  B/L/D 
  โรงแรม HILTON SORRENTO PALACE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7  ซอเรนโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ - เที่ยวชมเมืองอามาลฟี่ - เซอร์ลาโน B/L/D 
  โรงแรม NOVOTEL SALERNO EST ARECHI หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8  เซอร์ลาโน - นครรัฐวาติกัน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม B/L/D 
  โรงแรม SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 9  เที่ยวกรุงโรม - โคลอสเซียม - จตุรัสนาโวน่า - น้ำพุจตุมหานที - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน B/L/D 
   โรงแรม SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 10  เดินทางสู่สนามบิน B/-/- 
   

วันที่ 11  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ -/-/-