ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีบัน นิงก์บิงก์ ฮาลอง VN07_FD 5วัน 4คืน บิน FD_BNST

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีบัน นิงก์บิงก์ ฮาลอง VN07_FD 5วัน 4คืน บิน FD_BNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา 
         โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
          โรงแรม Aristo International Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
          โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
          โรงแรม CITY BAY  HALONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ

รหัสทัวร์:
VN_FD00010
ประเทศ:
เวียดนาม
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
642

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD 642 / ขากลับ FD 645

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 04 - 08 ก.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 11 - 15 ก.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 18 - 22 ก.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 25 - 29 ก.ค.61 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Air Asia
booking 01 - 05 ส.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 09 - 13 ส.ค.61 14,900 14,900 13,900 0 3,500 Air Asia
booking 15 - 19 ส.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia
booking 22 - 26 ส.ค.61 13,900 13,900 12,900 0 3,500 Air Asia

คำที่เกี่ยวข้อง :

กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา เขาฮามลอง รถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ถ่ายรูปชายแดนเวียดนามจีน ลาวไก ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ฮาลอง ร้านยา ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า ร้านหยก


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เวียดนาม

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
 -/L/D 
  โรงแรม HOLIDAY SAPA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 ซาปา-เขาฮามลอง-นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก
 B/L/D 
  โรงแรม Aristo International Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ลาวไก-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
 B/L/D 
  โรงแรม DELIGHT HANOI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-ฮาลอง-ร้านยา-ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง
 B/L/D 
  โรงแรม CITY BAY  HALONG HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ฮาลอง-ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ร้านหยก-ฮานอย-กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ