ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ อิตาลี 9 วัน EUR_02_IT บินTG_DSST

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ อิตาลี 9 วัน EUR_02_IT บินTG_DSST

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)  
 
วันที่ 2 มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้   
          โรงแรม NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า   
          โรงแรม AC HOTEL PISA หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี   
          โรงแรม STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)   
          โรงแรม HOTEL LA PALMA CAPRI หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม   
          โรงแรม SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 7 พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน  
          โรงแรม SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8 เดินทางสู่สนามบิน  
   
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
EU_TG00002
ประเทศ:
ยุโรป
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
336

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป TG940 /ขากลับ TG 945

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12-20 ต.ค.61 91,000 82,000 73,000 0 10,000 Thai Airway
booking 19-27 ต.ค.61 91,000 82,000 73,000 0 10,000 Thai Airway
booking 16-24 พ.ย.61 80,000 72,000 64,000 0 10,000 Thai Airway
booking 07-15 ธ.ค.61 80,000 72,000 64,000 0 10,000 Thai Airway
booking 04-12 ม.ค.62 88,000 80,000 71,000 0 10,000 Thai Airway
booking 11-19 ม.ค.62 88,000 80,000 71,000 0 10,000 Thai Airway
booking 18-26 ม.ค.62 88,000 80,000 71,000 0 10,000 Thai Airway
booking 25 ม.ค.-02 ก.พ.62 88,000 80,000 71,000 0 10,000 Thai Airway
booking 01-09 ก.พ.62 88,000 80,000 71,000 0 10,000 Thai Airway
booking 08-16 ก.พ.62 88,000 80,000 71,000 0 10,000 Thai Airway
booking 15-23 ก.พ.62 88,000 80,000 71,000 0 10,000 Thai Airway
booking 22 ก.พ.-02 มี.ค.62 88,000 80,000 71,000 0 10,000 Thai Airway
booking 01-09 มี.ค.62 88,000 80,000 71,000 0 10,000 Thai Airway
booking 08-16 มี.ค.62 88,000 80,000 71,000 0 10,000 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

มิลาน ดูโอโม่ เวอโรน่า เวนิสเมสเตร้ เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก ล่องเรือกอนโดล่า เดินทางสู่เมืองปิซ่า เที่ยวหอเอนปิซ่า นครฟลอเร้นซ์ จตุรัสซินญอเรีย นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี นาโปลี นั่งเรือสู่เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต้ พักบนเกาะคาปรี เกาะคาปรี ซอเรนโต้ พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี กรุงโรม พิพิธภัณฑ์วาติกันโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

 

วันที่ 1  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี) -/-/-
 

 

วันที่ 2  มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้ -/L/D 
  โรงแรม NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า B/L/D 
  โรงแรม AC HOTEL PISA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี  B/L/D 
  โรงแรม STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี) B/L/D 
  โรงแรม HOTEL LA PALMA CAPRI หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม B/L/D 
  โรงแรม SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7  พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน B/L/D 
   โรงแรม SHERATON PARCO DE’ MEDICI ROME HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8  เดินทางสู่สนามบิน B/-/- 
   
วันที่ 9  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ -/-/-