ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน EUR_07 บินTG_DSST

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน EUR_07 บินTG_DSST
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
 
วันที่ 2 กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์   
          โรงแรม STARHOTELS VESPUCCI หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้  
          โรงแรม APOGIA SIRIO VENICE MESTRE หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่  
          โรงแรม HOTEL ADMIRAL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น  
          โรงแรม MOTROPOLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (ฝรั่งเศส)  
          โรงแรม NOVOTEL BEAUNE CENTRE หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 7 โบน - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง  
          โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์  
          โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 9 เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  
 
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
EU_TG00001
ประเทศ:
ยุโรป
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
361

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไปTG944 / ขากลับTG931

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 20 - 29 ต.ค.61 106,000 96,000 85,000 0 12,500 Thai Airway
booking 01 - 10 พ.ย.61 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 08 - 17 พ.ย.61 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 15 - 24 พ.ย.61 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 22 พ.ย. - 01 ธ.ค.61 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 01 - 10 ธ.ค.61 97,000 88,000 78,000 0 12,500 Thai Airway
booking 04 - 13 ธ.ค.61 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 03 - 12 ม.ค.62 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 10 - 19 ม.ค.62 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 17 - 26 ม.ค.62 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 24 ม.ค. - 02 ก.พ.62 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 31 ม.ค. - 09 ก.พ.62 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 07 - 16 ก.พ.62 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 14 - 23 ก.พ.62 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 21 ก.พ. - 02 มี.ค.62 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 28 ก.พ. - 09 มี.ค.62 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 07 - 16 มี.ค.62 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway
booking 14 - 23 มี.ค.62 105,000 95,000 84,000 0 12,500 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

กรุงโรม โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ฟลอเร้นซ์ หอเอนปิซ่า ดูโอโม่ จัตุรัสซินญอเรีย เวนิส เมสเตร้ เที่ยวเกาะเวนิส จตุรัสซานมาร์โค ล่องเรือกอนโดล่า ลูกาโน่ ลูกาโน่ ลูเซิรน์ อินเทอลาเก้น กรินเดอวาลด์ Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค โบน ฝรั่งเศส โบน ดิจอง นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส เที่ยวชมเมือง พระราชวังแวร์ซายส์ ร้านดิวตี้ฟรี ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรป

 

วันที่ 1  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ -/L/D 
  โรงแรม STARHOTELS VESPUCCI หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ B/L/D 
  โรงแรม APOGIA SIRIO VENICE MESTRE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ B/L/D 
  โรงแรม HOTEL ADMIRAL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น B/L/D 
  โรงแรม MOTROPOLE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (ฝรั่งเศส) B/L/D 
  โรงแรม NOVOTEL BEAUNE CENTRE หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7  โบน - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - เที่ยวชมเมือง B/L/D 
  โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 8  พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ B/L/D 
  โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 9  เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย B/-/- 
 

 

วันที่ 10  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ -/-/-
 

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ