ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สถายน์ BT_MMR10_FD 4 วัน 3 คืน บิน FD_BNST

ทัวร์พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สถายน์ BT_MMR10_FD 4 วัน 3 คืน บิน FD_BNST
วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
                โรงแรม SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่า

วันที่ 2  ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
                วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
          โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3  พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ
                อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เขามัณฑะเลย์
          โรงแรม HAZEL MANDALAY HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ
 
รหัสทัวร์:
MM_FD00010
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
385

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป FD 255 ขากลับ FD 245

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12-15 ต.ค.61 19,900 19,500 18,900 0 3,000 Air Asia
booking 19-22 ต.ค.61 19,900 19,500 18,900 0 3,000 Air Asia
booking 2-5 พ.ย.61 18,900 18,500 17,900 0 3,000 Air Asia
booking 16-19 พ.ย.61 18,900 18,500 17,900 0 3,000 Air Asia
booking 6-9 ธ.ค.61 19,900 19,500 18,900 0 3,000 Air Asia
booking 7-10 ธ.ค.61 20,900 20,500 19,900 0 3,000 Air Asia
booking 14-17 ธ.ค.61 18,900 18,500 17,900 0 3,000 Air Asia
booking 21-24 ธ.ค.61 19,900 19,500 18,900 0 3,000 Air Asia
booking 29 ธ.ค.61-1 ม.ค.62 21,900 21,500 20,900 0 3,000 Air Asia
booking 30 ธ.ค.61-2 ม.ค.62 21,900 21,500 20,900 0 3,000 Air Asia
booking 18-21 ม.ค.62 18,900 18,500 17,900 0 3,000 Air Asia
booking 25-28 ม.ค.62 18,900 18,500 17,900 0 3,000 Air Asia
booking 2-5 ก.พ.62 18,900 18,500 17,900 0 3,000 Air Asia
booking 16-19 ก.พ.62 19,900 19,500 18,900 0 3,000 Air Asia

คำที่เกี่ยวข้อง :

พระนอนตาหวาน ตลาดสก๊อต เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก พุกาม มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี มัณฑะเลย์ สกายน์


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 -/L/D 
 โรงแรม SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
 B/L/D 
  โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เขามัณฑะเลย์
 B/L/D 
  โรงแรมระดับ HAZEL MANDALAY HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ
 B/L/-