ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี ENJOY & FUNNY IN KOREA 5 วัน 3 คืน บิน 7C_ST

ทัวร์เกาหลี ENJOY & FUNNY IN KOREA 5 วัน 3 คืน บิน 7C_ST
วันที่  1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

วันที่  2 อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย  DONGHWA MAEUL – ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ                                 
                (แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี ) – สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE

วันที่  3 พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จำกัดรอบ!! – กรุงโซล 

วันที่  4      น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET) - ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อ
             แบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )+ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี- 
        ใหม่!! สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 - อิสระช็อปปิ้ง!! เต็มที่ตลาดชื่อดังของเกาหลี 
          ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี... ช้อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า ฯลฯ

วันที่  5  ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส 
              ละลายเงินวอน   - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
KR_7C00001
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jeju Air
เข้าชม:
517

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป 7C 2204 ขากลับ 7C 2203

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 29 มิ.ย - 3 ก.ค 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jeju Air
booking 06 - 10 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jeju Air
booking 07 - 11 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jeju Air
booking 13 - 17 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jeju Air
booking 14 - 18 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jeju Air
booking 20 - 24 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jeju Air
booking 21 - 25 ก.ค. 61 15,900 15,900 15,900 0 5,000 Jeju Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย DONGHWA MAEUL ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ น้ำมันสนแดง ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC OUTLET ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อ แบบหนุ่มสาวเกาหลี สวมชุดฮันบก ทำคิมบับ ข้าวห่อสาหร่าย ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 ตลาดเมียงดง สยามสแควร์เกาหลี ช้อปปิ้งเสื้อผ้า เครื่องสำอาง รองเท้า ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower พลอยแอมมาทีส


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย  DONGHWA MAEUL – ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ (แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี ) – สนุกสนานกับการ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE
 -/L/D 
  โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  พิเศษ!! สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จำกัดรอบ!! – กรุงโซล  
 B/-/D 
  โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  น้ำมันสนแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง (COSMETIC OUTLET) -ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีสวยหล่อ แบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )+ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดิวตี้ฟรี–ใหม่!! สะพานลอยฟ้า SEOULLO 7017 - อิสระช็อปปิ้ง!! ตลาดเมียงดง  B/L/D 
  โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คล้องกุญแจคู่รัก N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส ละลายเงินวอน   - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ  
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ