ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC AUTUMN IN SEOUL 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

ทัวร์เกาหลี ROMANTIC AUTUMN IN SEOUL 5วัน 3คืน บิน LJ_ST

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ --  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 
วันที่ 2 อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ – ชมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนซองโด(SONGDO CENTRAL PARK)  
                เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง  (Winter Love Song) –ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก )
          โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 สวนสนุก LOTTE WORLD -- LOTTE WORLD TOWER – สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) 
                โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – เครื่องสำอางคอสเมติก –พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN) 
          โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา )  พระราชวังด็อกซูกุง 
                ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี
          โรงแรมGALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอเมทิส 
                ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
KR_LJ00028
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
Jin Air
เข้าชม:
746

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 15 kg.
  • ขาไป LJ002 ขากลับ LJ 001

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 30 ก.ย. - 04 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 02 - 06 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 03 - 07 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 04 - 08 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 05 - 09 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 06 - 10 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 07 - 11 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 08 - 12 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 09 - 13 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 10 - 14 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 11 - 15 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 13 - 17 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 14 - 18 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 15 - 19 ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 16 - 20 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 17 - 21 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 18 - 22 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 19 - 23 ต.ค.61 19,900 19,900 19,900 0 5,000 Jin Air
booking 20 - 24 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 21 - 25 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 22 - 26 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 23 - 27 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 24 - 28 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 25 - 29 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 26 - 30 ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 0 5,000 Jin Air
booking 27 - 31 ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 0 5,000 Jin Air
booking 28 ต.ค. - 01 พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 29 ต.ค. - 02 พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 30 ต.ค. - 03 พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air
booking 31 ต.ค. - 04 พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 0 5,000 Jin Air

คำที่เกี่ยวข้อง :

สวนซองโด SONGDO CENTRAL PARK เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง Winter Love Song หอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก สวนสนุก LOTTE WORLD LOTTE WORLD TOWER สวนยางจูนาริ Yangju Nari Park โรงงานสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก เครื่องสำอางคอสเมติก ชมดอกกุหลาบไฟ LED ROSE GARDEN ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู น้ำมันสนเข็มแดง ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ย่านมหาลัยอีฮวา พระราชวังด็อกซูกุง ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง สยามสแควร์เกาหลี ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี สินค้าปลอดภาษี ถนนวัฒนธรรม อินซาดง พลอยอเมทิส


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ -- สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ --  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  อินชอน – ประเทศเกาหลีใต้ – ชมบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนซองโด(SONGDO CENTRAL PARK) - เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง  (Winter Love Song) ชมวิวกรุงโซล ณ หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก ) -/L/D 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  สวนสนุก LOTTE WORLD -- LOTTE WORLD TOWER – สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – เครื่องสำอางคอสเมติก – พาท่าน ชมดอกกุหลาบไฟ ( LED ROSE GARDEN) 
 B/L/D 
  โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งย่านอีวาแด ( ย่านมหาลัยอีฮวา )  พระราชวังด็อกซูกุง – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี  B/L/- 
  โรงแรมGALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี -- ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ( สินค้าปลอดภาษี ) – ถนนวัฒนธรรม อินซาดง – พลอยอเมทิส – ร้านละลายเงินวอน – สนามบิน – กรุงเทพฯ B/L/-
   

 

ทัวร์ในประเทศ