ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Rainbow XW-T29 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Rainbow  XW-T29 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง   

วันที่ 2 ท่าอากาศยานเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
          โรงแรม We Meet Hotel Taichung หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ -ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง  
          โรงแรม ONETEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ไทเป-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ๋ว-ปล่อยโคมผิงซี-ถ่ายรูปตึกไทเป 101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
          โรงแรม ONETEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ท่าอากาศยานเถาหยวน-ท่าอากาศยานดอนเมือง
รหัสทัวร์:
TW_XW00012
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
183

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW182 ขากลับ XW181

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 - 11 ก.ค.61 13,981 13,981 13,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 13 - 17 ก.ค.61 14,981 14,981 14,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 14 - 18 ก.ค.61 13,981 13,981 13,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 21 - 25 ก.ค.61 13,981 13,981 13,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 27 - 31 ก.ค.61 18,981 18,981 18,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 28 ก.ค - 01 ส.ค.61 16,981 16,981 16,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 03 - 07 ส.ค.61 14,981 14,981 14,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 04 - 08 ส.ค.61 13,981 13,981 13,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 10 - 14 ส.ค.61 16,981 16,981 16,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 11 - 15 ส.ค.61 15,981 15,981 15,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 17 - 21 ส.ค.61 14,981 14,981 14,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 18 - 22 ส.ค.61 12,981 12,981 12,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 24 - 28 ส.ค.61 14,981 14,981 14,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 25 - 29 ส.ค.61 13,981 13,981 13,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 31 ส.ค - 04 ก.ย.61 14,981 14,981 14,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 01 - 05 ก.ย.61 13,981 13,981 13,981 5,000 4,500 Nok Scoot
booking 07 - 11 ก.ย.61 14,981 14,981 14,981 5,000 4,500 Nok Scoot


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

 

วันที่ 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง   
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  ท่าอากาศยานเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
 -/L/D 
  โรงแรม We Meet Hotel Taichung หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ -ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง 
 B/L/- 
  โรงแรม ONETEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ไทเป-จิ่วเฟิ่น-เหย๋หลิ๋ว-ปล่อยโคมผิงซี-ถ่ายรูปตึกไทเป 101-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 B/L/- 
  โรงแรม ONETEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ท่าอากาศยานเถาหยวน-ท่าอากาศยานดอนเมือง
 B/-/-