ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN โอฮาโยะ ฮอกไกโดที่รัก 6วัน 4คืน บิน XJ_ST

ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN โอฮาโยะ ฮอกไกโดที่รัก 6วัน 4คืน บิน XJ_ST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

 
วันที่ 2 สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง
               (ขึ้นกระเช้า Rope Way ชมใบไม้เปลี่ยนสี)  
          โรงแรม HILTON NISEKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 หมู่บ้านโจซันเคอิ – น้ำตกชิไรโตะ  – สะพานฟุตามิ – เมืองโอตารุ – ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
                หอนาฬิกาไอน้ำ ( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์ ) 
          โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ซัปโปโร – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ชมอุโมงค์ต้นแปะก๊วย) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดโจไก ตลาดปลานิโจ 
                อดีตทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ 
          โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 5 เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัทยาศัย (ไม่มีบริการรถ)
           โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
JP_XJ00025
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
373

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ 620 ขากลับ XJ 621

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 28 ก.ย. - 03 ต.ค.61 44,900 44,900 42,900 0 8,900 AirAsia X
booking 12 - 17 ต.ค.61 44,900 44,900 42,900 0 8,900 AirAsia X
booking 19 - 24 ต.ค.61 45,900 45,900 43,900 0 8,900 AirAsia X
booking 20 - 25 ต.ค.61 45,900 45,900 43,900 0 8,900 AirAsia X

คำที่เกี่ยวข้อง :

โนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ หุบเขานรก ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ภูเขาไฟโชวะชินซัง หมู่บ้านโจซันเคอิ น้ำตกชิไรโตะ สะพานฟุตามิ เมืองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ ซัปโปโร มหาวิทยาลัยฮอกไกโด อุโมงค์ต้นแปะก๊วย ศาลเจ้าฮอกไกโด ตลาดโจไก ตลาดปลานิโจ อดีตทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
 -/-/-
 

 

วันที่ 2  สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง  (ขึ้นกระเช้า Rope Way ชมใบไม้เปลี่ยนสี)  
 -/L/D 
  โรงแรม HILTON NISEKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  หมู่บ้านโจซันเคอิ – น้ำตกชิไรโตะ  – สะพานฟุตามิ – เมืองโอตารุ – ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำ ( หนึ่งในฉากภาพยนตร์แฟนเดย์ ) 
 B/L/- 
  โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ซัปโปโร – มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (ชมอุโมงค์ต้นแปะก๊วย) – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดโจไก ตลาดปลานิโจ – อดีตทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ – ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์
 B/-/D 
  โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัทยาศัย (ไม่มีบริการรถ)
 B/-/-
  โรงแรม TOKYU REI HOTEL / DAIWA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
 -/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ