ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์สบาย พาช้อป ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ GT-HKG EK09 3วัน 2คืน บิน EK_SBTST

ทัวร์สบาย พาช้อป ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ GT-HKG EK09 3วัน 2คืน บิน EK_SBTST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
          โรงแรม West Hotel , Panda Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ฮ่องกง – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง+ City Gate Outlet   
          โรงแรม West Hotel , Panda Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
HK_EK00036
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
84

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK384 ขากลับ EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 - 09 มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 0 5,000 Emirate
booking 10 - 12 มิ.ย.61 11,991 11,991 11,991 0 5,000 Emirate
booking 14 - 16 มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 0 5,000 Emirate
booking 17 - 19 มิ.ย.61 11,991 11,991 11,991 0 5,000 Emirate
booking 21 - 23 มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 0 5,000 Emirate
booking 22 - 24 มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 0 5,000 Emirate
booking 23 - 25 มิ.ย.61 11,991 11,991 11,991 0 5,000 Emirate
booking 28 - 30 มิ.ย.61 12,991 12,991 12,991 0 5,000 Emirate
booking 30 มิ.ย. - 02 ก.ค.61 11,991 11,991 11,991 0 5,000 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ]
 -/-/D 
  โรงแรม West Hotel , Panda Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 ฮ่องกง – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง+ City Gate Outlet   
 B/L/- 
  โรงแรม West Hotel , Panda Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ฮ่องกง – วัดเจ้าแม่กวนอิม – อิสระช้อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ
 B/-/-