ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง HCX12 3วัน2คืน บิน CX_ITCST

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง HCX12 3วัน2คืน บิน CX_ITCST
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
          โรงแรม Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 วัดหวังต้าเซียน-วัดแซกงหมิว-ช้อปปิ้งนาธาน-Avenue of Stare & Symphony of light
          โรงแรม Panda Hotel / Regal Riverside Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 วิคตอเรียพีค-หาดรีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-วัดหม่านโหมว-causeway bay -ท่าอากาศยานฮ่องกง
                ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
          โรงแรม BAOLONG HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
  
รหัสทัวร์:
HK_CX00021
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Cathay Pacific
เข้าชม:
212

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป CX616 ขากลับ CX 703

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 10 - 12 มิ.ย.61 14,888 14,888 14,888 0 4,500 Cathay Pacific
booking 17 - 19 มิ.ย.61 16,888 16,888 16,888 0 4,500 Cathay Pacific
booking 24 - 26 มิ.ย.61 15,888 15,888 15,888 0 4,500 Cathay Pacific
booking 08 - 10 ก.ค.61 16,888 16,888 16,888 0 4,500 Cathay Pacific
booking 15 - 17 ก.ค.61 15,888 15,888 15,888 0 4,500 Cathay Pacific
booking 24 - 26 ก.ค.61 15,888 15,888 15,888 0 4,500 Cathay Pacific


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท
 -/L/D 
  โรงแรม Panda Hotel/Regal Riverside Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 วัดหวังต้าเซียน-วัดแซกงหมิว-ช้อปปิ้งนาธาน-Avenue of Stare & Symphony of light
 B/L/D 
  โรงแรม Panda Hotel / Regal Riverside Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 วิคตอเรียพีค-หาดรีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-วัดหม่านโหมว-causeway bay -ท่าอากาศยานฮ่องกง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 B/L/-