ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!! นองปิง HKG01_CX 3วัน 2คืน บิน CX_BNST

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ฟรี!! นองปิง HKG01_CX 3วัน 2คืน บิน CX_BNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets-เซินเจิ้น
          โรงแรม Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
          โรงแรม Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
HK_CX00020
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Cathay Pacific
เข้าชม:
373

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป CX 616 ขากลับ CX613

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02 - 04 มิ.ย.61 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 09 - 11 มิ.ย.61 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 16 - 18 มิ.ย.61 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 23 - 25 มิ.ย.61 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 29 มิ.ย. - 01 ก.ค.61 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 05 - 07 ก.ค.61 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 14 - 16 ก.ค.61 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 19 - 21 ก.ค.61 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 26 - 28 ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 0 4,500 Cathay Pacific
booking 28 - 30 ก.ค.61 15,900 15,900 15,900 0 4,500 Cathay Pacific
booking 04 - 06 ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 11 - 13 ส.ค.61 15,900 15,900 15,900 0 4,500 Cathay Pacific
booking 18 - 20 ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 25 - 27 ส.ค.61 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 01 - 03 ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 08 - 10 ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 13 - 15 ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 20 - 22 ก.ย.61 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-city gate outlets-เซินเจิ้น
 -/-/D
  โรงแรม Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-ช้อปปิ้งหล่อหวู่ -โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove
 B/L/D 
  โรงแรม Century Plaza Hotel // Caa Holy Sun หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
 B/L/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ