ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ HKG001_EK 3วัน 2คืน บิน EK_BNST

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ HKG001_EK 3วัน 2คืน บิน EK_BNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
          โรงแรม Century Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
          โรงแรม Century Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
HK_EK00034
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
191

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป EK384 ขากลับ EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06 - 08 มิ.ย.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate
booking 07 - 09 มิ.ย.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate
booking 14 - 16 มิ.ย.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate
booking 20 - 22 มิ.ย.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate
booking 21 - 23 มิ.ย.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate
booking 05 - 07 ก.ค.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate
booking 12 - 14 ก.ค.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate
booking 02 - 04 ส.ค.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate
booking 09 - 11 ส.ค.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate
booking 16 - 18 ส.ค.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate
booking 23 - 25 ส.ค.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate
booking 30 ส.ค. - 01 ก.ย.61 8,999 8,999 8,999 0 3,500 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
 -/-D 
  โรงแรม Century Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 เซินเจิ้น-วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
 B/L/D 
  โรงแรม Century Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ
 B/L/-