ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดีสนีย์แลนด์ HKG03_RJ 3วัน 2คืน บิน RJ_BNST

ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ดีสนีย์แลนด์ HKG03_RJ 3วัน 2คืน บิน RJ_BNST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
          โรงแรม Penta Hotel or Regal Riverside หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 2 วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
                A Symphony of Lights
          โรงแรม Penta Hotel or Regal Riverside หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 3 สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ
รหัสทัวร์:
HK_RJ00003
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Royal Jordanian
เข้าชม:
295

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป RJ 182 ขากลับ RJ 183

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 - 09 มิ.ย. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 14 - 16 มิ.ย. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 28 - 30 มิ.ย. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 01 - 03 ก.ค. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 12 - 14 ก.ค. 61 Bus 1 17,900 17,900 16,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 12 - 14 ก.ค. 61 Bus 2 17,900 17,900 16,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 15 - 17 ก.ค. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 22 - 24 ก.ค. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 26 - 28 ก.ค. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 29 - 31 ก.ค. 61 17,900 17,900 16,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 02 - 04 ส.ค. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 09 - 11 ส.ค. 61 17,900 17,900 16,900 0 6,000 Royal Jordanian
booking 16 - 18 ส.ค. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 20 - 22 ก.ย. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 27 - 29 ก.ย. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 04 - 06 ต.ค. 61 17,900 17,900 16,900 0 6,500 Royal Jordanian
booking 11 - 13 ต.ค. 61 18,900 18,900 17,900 0 6,500 Royal Jordanian
booking 18 - 20 ต.ค. 61 17,900 17,900 16,900 0 6,500 Royal Jordanian
booking 25 - 27 ต.ค. 61 17,900 17,900 16,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 15 - 17 พ.ย. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 22 - 24 พ.ย. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 29 พ.ย - 01 ธ.ค. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 13 - 15 ธ.ค. 61 16,900 16,900 15,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 27 - 29 ธ.ค. 61 19,900 19,900 18,900 0 6,500 Royal Jordanian
booking 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62 21,900 21,900 20,900 0 7,000 Royal Jordanian


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง


วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
 -/-/-
  โรงแรม Penta Hotel or Regal Riverside หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย-A Symphony of Lights
 B/L/- 
  โรงแรม Penta Hotel or Regal Riverside หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ
 B/L/-