ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ TR24 4วัน 3คืน บิน TR_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ TR24 4วัน 3คืน บิน TR_ITCST
ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบู ไม่อั้น อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan เดินทางโดยสายการบิน SCOOT สู่คันไซ(โอซาก้า)  เครื่องลำใหญ่ ทันสมัย
DREAMLINER B787-8   จำนวน 340 ที่นั่ง (แบบ3-3-3) น้ำหนักกระเป๋า 20 KG 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
          โรงแรม N Gate HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 2 นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โกเบ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า
          โรงแรม FP HOTELS South-Namba หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน
          โรงแรม FP HOTELS South-Namba  หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้ง DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ - Expo city Osaka - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
รหัสทัวร์:
JP_TR00014
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Scoot Air
เข้าชม:
431

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TR866 ขากลับ TR867

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 08 ส.ค.61 19,871 19,871 19,871 7,000 7,500 Scoot Air
booking 12 - 15 ส.ค.61 23,871 23,871 23,871 7,000 7,500 Scoot Air
booking 19 - 22 ส.ค.61 22,871 22,871 22,871 7,000 7,500 Scoot Air
booking 26 - 29 ส.ค.61 19,871 19,871 19,871 7,000 7,500 Scoot Air
booking 02 - 05 ก.ย.61 19,871 19,871 19,871 7,000 7,500 Scoot Air
booking 09 - 12 ก.ย.61 21,871 21,871 21,871 7,000 7,500 Scoot Air
booking 16 - 19 ก.ย.61 23,871 23,871 23,871 7,000 7,500 Scoot Air
booking 23 - 26 ก.ย.61 22,871 22,871 22,871 7,000 7,500 Scoot Air
booking 30 ก.ย. - 03 ต.ค.61 26,871 26,871 26,871 7,000 7,500 Scoot Air
booking 07 - 10 ต.ค.61 26,871 26,871 26,871 7,000 7,500 Scoot Air
booking 14 - 17 ต.ค.61 26,871 26,871 26,871 7,000 7,500 Scoot Air
booking 21 - 24 ต.ค.61 31,871 31,871 31,871 7,000 7,500 Scoot Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท
 -/-/-
  โรงแรม N Gate HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  นารา - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - ร้านชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - โกเบ - ฮาร์เบอร์แลนด์ - โอซาก้า
 B/L/- 
  โรงแรม FP HOTELS South-Namba หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน
 B/-/- 
  โรงแรม FP HOTELS South-Namba  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้ง DOTON PLAZA ย่านชินไซบาชิ - Expo city Osaka - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ