ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต TR23 5วัน4คืน บิน TR_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต TR23  5วัน4คืน บิน TR_ITCST
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า จ.ไอจิ
          โรงแรม Route inn Grantia Komami  หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 2 เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ
                ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - ห้างเอออนโอกากิ
          โรงแรม Quintessa Ogaki หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 3 เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - EXPO CITY - ริงกุ เอ้าท์เล็ต
          โรงแรม Osaka N Gate Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 4 อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน
          โรงแรม Osaka N Gate Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 

วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza - ชินไซบาชิ โอซาก้า - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

รหัสทัวร์:
JP_TR00013
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Scoot Air
เข้าชม:
482

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป TR866 ขากลับ TR867

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 04 - 08 ก.ค. 61 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 11 - 15 ก.ค. 61 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 18 - 22 ก.ค. 61 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 25 - 29 ก.ค. 61 26,900 26,900 26,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 01 - 05 ส.ค. 61 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 08 - 12 ส.ค. 61 26,900 26,900 26,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 15 - 19 ส.ค. 61 25,900 25,900 25,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 22 - 26 ส.ค. 61 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 61 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 05 - 09 ก.ย. 61 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 12 - 16 ก.ย. 61 24,900 24,900 24,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 19 - 23 ก.ย. 61 26,900 26,900 26,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 26 - 30 ก.ย. 61 27,900 27,900 27,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 03 - 07 ต.ค. 61 29,900 29,900 29,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 10 - 14 ต.ค. 61 31,900 31,900 31,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 17 - 21 ต.ค. 61 31,900 31,900 31,900 7,000 8,500 Scoot Air
booking 24 - 28 ต.ค. 61 31,900 31,900 31,900 7,000 8,500 Scoot Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า จ.ไอจิ
 -/-/-
  โรงแรม Route inn Grantia Komami  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - ห้างเอออนโอกากิ
 B/L/- 
  โรงแรม Quintessa Ogaki หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - EXPO CITY - ริงกุ เอ้าท์เล็ต
 B/L/- 
  โรงแรม Osaka N Gate Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน
 B/-/- 
  โรงแรม Osaka N Gate Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza - ชินไซบาชิ โอซาก้า - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 B/-/-
 

 

ทัวร์ในประเทศ