ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น Sugoi Tokyo โตเกียว ฟูจิ JXW14 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น Sugoi Tokyo โตเกียว ฟูจิ JXW14 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST
-แช่ออนเซ็น-บุฟเฟ่ต์ BBQ และ ขาปูยักษ์-Wifi on Bus
-พักฟูจิออนเซ็น 1คืน-นาริตะ 2คืน-อิสระฟรีเดย์ 1วัน
-โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย
-สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก  ขึ้นฟูจิชั้น5 สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น 
-วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ห้างเอออนพลาซ่า ร้านดองกี้ วัดนาริตะ
-อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700บาท) 
รหัสทัวร์:
JP_XW00004
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Nok Scoot
เข้าชม:
517

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XW102 ขากลับ XW101

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 27 - 31 ก.ค. 61 25,988 25,988 25,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 05 - 09 ส.ค. 61 18,988 18,988 18,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 07 - 11 ส.ค. 61 18,988 18,988 18,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 10 - 14 ส.ค. 61 24,988 24,988 24,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 19 - 23 ส.ค. 61 17,988 17,988 17,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 22 - 26 ส.ค. 61 17,988 17,988 17,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 28 ส.ค. - 01 ก.ย. 61 18,988 18,988 18,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 31 ส.ค. - 04 ก.ย. 61 19,988 19,988 19,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 03 - 07 ก.ย. 61 19,988 19,988 19,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 06 - 10 ก.ย. 61 19,988 19,988 19,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 09 - 13 ก.ย. 61 19,988 19,988 19,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 12 - 16 ก.ย. 61 19,988 19,988 19,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 15 - 19 ก.ย. 61 19,988 19,988 19,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 18 - 22 ก.ย. 61 21,988 21,988 21,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 21 - 25 ก.ย. 61 21,988 21,988 21,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 24 - 28 ก.ย. 61 21,988 21,988 21,988 7,000 8,500 Nok Scoot
booking 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 61 22,988 22,988 22,988 7,000 8,500 Nok Scoot


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
 -/-/- 
 

 

วันที่ 2  ท่าอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ฟูจิออนเซ็น
 -/L/D 
  โรงแรม Wakamiro/Route Inn Kawagujiko  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  โอชิโนะฮักไก - ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โตเกียว–ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ 
 B/L/-
  โรงแรม Hedistar Hotel Narita หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)
 B/-/- 
  โรงแรม Hedistar Hotel Narita หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 5  วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ห้างเอออน - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ
 B/-/- 
 

 

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ