ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ไต้หวัน TIGER TAIWAN ปลื้มปริ่ม FJL (S03) 4วัน 3คืน บิน IT_FMST

ทัวร์ไต้หวัน TIGER TAIWAN ปลื้มปริ่ม FJL (S03) 4วัน 3คืน บิน IT_FMST
แช่น้ำแร่ส่วนตัว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101-ตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
รหัสทัวร์:
TW_IT00002
ประเทศ:
ไต้หวัน
สายการบิน:
Tiger Air
เข้าชม:
306

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป IT506 ขากลับ IT 505

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 15 - 18 มิ.ย.61 14,999 14,999 14,999 0 2,500 Tiger Air
booking 29 มิ.ย. - 02 ก.ค.61 14,999 14,999 14,999 0 2,500 Tiger Air
booking 03 - 06 ส.ค.61 14,999 14,999 14,999 0 2,500 Tiger Air
booking 28 ก.ย. - 01 ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 0 2,500 Tiger Air
booking 04 - 07 ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 0 2,500 Tiger Air
booking 05 - 08 ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 0 2,500 Tiger Air
booking 12 - 15 ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 0 2,500 Tiger Air
booking 18 - 21 ต.ค.61 16,999 16,999 16,999 0 2,500 Tiger Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน